Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Under besöket

Du anmäler dig först i kassan på Ersta sjukhus, Fjällgatan 44. Därefter får du gå över gatan till Diabetes- och endokrinologimottagningen på Utsikten, Fjällgatan 45. Söker du för diabetes, kan du innanför entrén ladda ur din blodsockermätare i vår Diasend-station. Vänta i väntrum 1, så hämtar sköterska eller läkare dig där.

Under vissa besök kommer en sköterska före besöket att kontrollera blodtryck, längd och vikt. Du kan även göra detta själv i ett speciellt rum på mottagningen. Där finns också blanketter för att beställa testmaterial och injektionshjälpmedel.

Efter det får du träffa en läkare eller en diabetessköterska. Först går vi tillsammans med dig igenom orsaken till varför du kommer till mottagningen, vilka dina besvär är och hur din tillvaro är. Vi går gemensamt igenom resultatet av dina blodprover och eventuella andra undersökningar och om du söker för diabetes går vi igenom dina blodsockermätningar. Hos läkaren görs också en kroppsundersökning.

Resultatet av undersökningar och dina upplevda besvär leder till att vi kan anpassa vidare behandling till dina individuella behov. Vid behov kan vi erbjuda besök hos dietist, fotvårdare eller psykolog.

Alla beslut som tas kring din vård och dina mål görs tillsammans med dig. Som patient hos oss på Ersta sjukhus Diabetes och endokrinmottagningen ska du känna dig trygg med att du vet vad som är nästa steg i din vård.

Skriv ut