Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta sjukhus Gastroenhet

Har du en inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)? Då kan du få specialistvård hos oss på Ersta sjukhus Gastroenhet. Vi behandlar även leversjukdomar, malabsorption, celiaki och andra mag- och tarmsjukdomar.

Hand på mage

Ersta sjukhus Gastroenhet erbjuder allt från endoskopiundersökningar till medicinsk dagvård med inriktning på inflammatoriska tarmsjukdomar. Vi tar emot och behandlar patienter med komplicerade sjukdomstillstånd. Hos oss arbetar läkare och sjuksköterskor med specialistutbildning inom gastroenterologi samt psykologer, dietister och sjukgymnast. Du som har IBD kan även få utbildning om sjukdomen hos oss.

200319 Ersta sjukhus
Medicinering vid IBD i samband med samhällsspridning av COVID-19 

Vi rekommenderar att du fortsätter med din nuvarande medicinering för din inflammatoriska tarmsjukdom om din sjukdom är stabil och inaktiv. Detta gäller även användning av biologiska läkemedel, immunmodulerande läkemedel, kortisonpreparat och 5-ASA.

Risken att bli smittad av COVID-19 är inte större om du behandlas med dessa läkemedel men kan ibland innebära en allvarligare infektion om du blir smittad. Man kan även få en allvarligare infektion vid ett skov av den inflammatoriska tarmsjukdomen, varför en välinställd behandling ska behållas.

Om du behandlas med immundämpande läkemedel är det extra viktigt att du försöker undvika smitta genom att följa de råd som ges av myndigheter och sjukvård. Patienter med immundämpande behandling (t ex Azathioprin, Puri-Nethol, Metoject, Inflectra, Humira, Stelara, Entyvio) som får feber samt luftvägssymtom ska kontakta sjukvården via 1177 då symtomen kan tala för infektion med COVID-19. Behandlingen bör i sådant fall också avslutas tillfälligt.

Rådgör med Gastroenheten om när du ska påbörja behandlingen igen.

Om du blivit utsatt för en hög smittorisk genom att ha haft direkt kontakt med en COVID-19-smittad person eller om du har andra allvarliga sjukdomar vid sidan av din tarmsjukdom bör du kontakta Gastroenheten för råd om hur fortsatt behandling ska se ut. 

Referens:
www.thelancet.com/gastrohep Published online March 11, 2020 https://doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30076-5 Utskottet för luminal gastroenterologi och styrelsen i SGF.

Specialister på mag- tarmsjukdom

Vi som arbetar på mottagningen är erfarna specialistläkare, specialistsjuksköterskor, psykologer och dietister. Vi satsar på vidareutbildning och utveckling av vår personal. Inom vår verksamhet finns också dietist, psykolog och sjukgymnast. Vi har också ett nära samarbete med sjukhusets mag-tarmkirurger, nutritionsmottagning, röntgenavdelning och endoskopienheten som är en av de största i Norden.

Vår huvudsakliga verksamhet består av planerade mottagningsbesök, men vi har även en dagvårdsavdelning där vi kan ta emot patienter på kort varsel för bedömning och behandling. Patienter med svåra skov av inflammatorisk tarmsjukdom kan vårdas inneliggande på vår avdelning.

Prioriterade patientgrupper

Vi har ett stort remissinflöde och för att kunna utnyttja mottagningens kompetens prioriterar vi följande patientgrupper:

  • Patienter med fastställd eller misstänkt inflammatorisk tarmsjukdom.
  • Patienter med leverpåverkan i behov av specialistbedömning där slutenvård inte krävs.

Vi behandlar

På Gastroenheten behandlar vi inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, såsom Crohns sjukdom, ulcerös kolit, mikroskopisk kolit, leversjukdom, malabsorbtion och celiaki (glutenintolerans).

Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, (inflammatory bowel disease) är ett samlingsnamn för inflammatoriska sjukdomar i tarmen. Den ska inte förväxlas med IBS (irritable bowel syndrome), som är mindre allvarligt.

De två i särklass vanligaste formen av IBD är Crohns sjukdom följt av ulcerös kolit och den mer ovanliga formen mikroskopisk kolit. Alla inflammatoriska tarmsjukdomar är automimmuna. Det innebär att vårt immunförsvar angriper den egna kroppen och ger inflammation och så småningom vävnadsskador.

IBD behandlas i första hand på mag-tarmmottagningen av våra specialistläkare där, gastroenterologer.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Gastroenheten

Kontakta oss gärna digitalt! 
Logga in via Min vård

Öppettider
Måndag - fredag kl 08.00-16.00

Ring oss
Telefonnummer: 08-714 67 00
Måndag - torsdag kl 07.00-15.00
Fredag kl 07.00-11.30
När du ringer till oss får du en bokad tid som vi kontaktar dig på under dagen.

Du kan också ta kontakt via
1177 Vårdguiden e-tjänster 

Postadress
Box 4619
116 91 Stockholm

Besöksadress
Ersta sjukhus
Fjällgatan 44

Hantera din vård digitalt!


Min vård logga