Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vård för hemlösa

Från och med den 1 september 2018 tar Capio AB över Ersta sjukhus verksamheter för hemlösa

Uppdraget att driva vård för personer i hemlöshet anslogs 21 februari 2018 av SLL och Capio tilldelades uppdraget. Medarbetarna vid Erstabacken och Pelarbacken har erbjudits att fortsätta arbeta hos Capio. 

För mer information kontakta www.capio.se

| Fler

Kontakt