Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Bentäthetsmätning (DEXA)

Bentäthetsmätning på Ersta sjukhus

Bentäthetsmätning är undersökning som visar om du har benskörhet (osteoporos). Detta innebär att ditt skelett är svagare vilket lättare kan leda till benbrott.

Ersta röntgen erbjuder benmineralundersökning eller bentäthetsmätning med en snabb och högteknologisk apparat från General Electric. Undersökningen utförs av en legitimerad röntgensköterska och därefter granskas undersökningen av två specialistkompetenta röntgenläkare.

Vi gör en DEXA-undersökning (Dual-energy X-ray absorptiometry) för att mäta bentäthet och ta reda på om du har benskörhet (osteoporos). För att bli undersökt hos oss krävs en remiss från din läkare.

Före besöket

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt inför undersökningen. Däremot ska du inte ha gjort en röntgenundersökning av mag-tarmkanalen med kontrast (barium) under den senaste veckan innan vi mäter din benskörhet. Har du gjort en annan undersökning med radioaktiva ämnen ska du vänta minst tre dagar innan du kan göra en DEXA. Om du är eller kan vara gravid ska du tala om det före undersökningen (gäller kvinnor).

Under besöket 

Före undersökningen ska du plocka av dig metallföremål som smycken, plånbok med mynt och liknande. Du ska också ta av dig kläder som innehåller metall, men andra kläder får du behålla på. Vi väger dig och mäter din längd. Sedan får du ligga på rygg på en brits. Där ska du ligga stilla under hela undersökningen som görs av en apparat som rör sig över mätområdet. Det är vanligast att mäta bentätheten i ländryggen och i höfterna, men i vissa fall undersöker vi benen i underarmen.

Undersökningen tar ungefär 15-20 minuter.

Efter besöket 

Svaret på undersökningen skickas till den läkare som remitterade dig. Det är också den läkaren som ska informera dig om vad undersökningen gav för resultat.

Skriv ut