Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Datortomografi

Datortomografi på Ersta sjukhus

Datortomografi, även kallat skiktröntgen, är en röntgenundersökning som visualiserar en del av kroppen i tre dimensioner. Man kan från undersökningen få fram bilder av den undersökta kroppsdelen i olika plan, och man kan även göra 3-dimensionella bilder.

Våra mycket erfarna sköterskor ser till att du får bra information och att du blir väl omhändertagen och undersökt på bästa sätt. Vi månar om att undersökningskvaliten är den allra högsta, och alla bilder granskas av två specialistkompetenta röntgenläkare. För att komma till oss behöver du en remiss från din läkare. 

Före besöket

Beroende på vilken undersökning som skall göras är förberedelserna olika. Vid undersökning av buken kan man ibland få dricka något en stund före undersökningen, och vid undersökning av tjocktarmen får man före undersökningen hem ett recept på ett läkemedel som rengör tarmen så att den är tom inför undersökningen. Vid ganska många undersökningar behöver vi ge kontrastmedel intravenöst (in i blodbanan), och i dessa fall sätter vi en nål i armvecket.

Under besöket

Du kommer att få ligga på en brits som åker in i en kort och relativt öppen tunnel. De som har problem med klaustrofobi vid t ex magnetkameraundersökningar har sällan detta problem vid datortomografi, eftersom öppenheten i en datortomograf är så mycket bättre.Vid behov så ger vi kontrastmedel intravenöst precis innan vi tar bilderna. Det är vanligt att man vid detta får en värmekänsla i kroppen, men det är helt ofarligt och går över på någon minut. Vid undersökning av tjocktarmen så fyller vi tjocktarmen med koldioxid via ändtarmen. 

Själva bildtagningen tar sammanlagt sällan mer än ett par minuter. Vid vissa fall, t ex vid undersökning av urinvägarna, så kan man behöva vänta ett antal minuter mellan olika bildtagningar.

Efter besöket

När undersökningen är klar kan du återgå till hemmet/arbetet precis som vanligt. 

Vid undersökning av tjocktarmen kan du känna dig ”uppblåst” och kan behöva gå på toaletten direkt efteråt. Den koldioxid som fyllt tjocktarmen kommer annars snart att absorberas av kroppen, och då kommer uppblåsthetskänslan att försvinna. Det är även viktigt att du snarast får i dig något litet att äta och dricka, då förberedelserna ju har tömt tarmen helt.

De bilder som tagits kommer att granskas, och svar får du genom din läkare som har skickat dig till undersökningen.

Skriv ut