Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Skelettröntgen och lungröntgen

Skelettröntgen och lungröntgen på Ersta sjukhus

Skelettröntgen och lungröntgen används ofta vid frakturer och misstänkt lungsjukdom.

Alla skelett- och lungröntgenundersökningar dubbelgranskas av två röntgenläkare. Vi på Ersta röntgen har erfarna läkare och sjuksköterskor som tar väl hand om dig. Vi tar emot via remiss både på drop-in eller förbokad tid.

Före besöket

För att komma till skelett- och lungröntgen behöver du en remiss. Remiss får du av din behandlande läkare eller annan läkare. Det krävs inga särskilda förberedelser för skelett- eller lungröntgen. När vi får en remiss där din läkare önskat tidbokad undersökning skickar vi en kallelse till dig med tiden för ditt besök.

Drop-in besök

OBS! Röntgenkliniken är stängd fredagen 15 mars 2019.

För skelett- och lungröntgen har vi även drop-in och du är välkommen att besöka oss mellan klockan 08.00-15.30 helgfri måndag samt onsdag-fredag och helgfria tisdagar mellan klockan 08.00-16.30. Du blir undersökt så snart som möjligt. Om du har remiss för drop-in och inte kommit för undersökning inom en vecka så bokar vi en tid och skickar en kallelse till dig.

Under besöket

Du får avlägsna kläder, smycken och andra föremål som kan störa i bilden. Röntgenundersökningarna genomförs av röntgensjuksköterska och bilderna tolkas av röntgenläkare. Röntgenundersökningar av skelett och lungor är i de flesta fall enkla och okomplicerade att genomföra och går i regel snabbt att utföra.

Efter besöket

Svaret på undersökningen får du via den läkare som har skrivit remissen till oss. Vår målsättning är att den remitterande läkaren ska ha undersökningssvaret inom fem arbetsdagar. Akuta undersökningar besvaras på en gång och vid behov kontaktar vi din behandlande läkare direkt.

I vissa fall kan det förekomma att röntgenläkaren behöver ytterligare någon bild för att kunna ställa diagnos, då ber vi dig komma tillbaka för en kompletterande undersökning.

Skriv ut