Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Patientsäkerhet

På Ersta sjukhus är vi stolta över att kunna erbjuda dig en hög säkerhet i vården.Vi arbetar intensivt med att identifiera och åtgärda risker för skador i vården, så att du ska kunna känna dig trygg hos oss.

Våra vårdavtal ställer höga krav på att vi kan visa att den vård vi erbjuder verkligen är säker. Vi deltar också i de nationella satsningar på patientsäkerhet som görs enligt avtal mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting.

Här hittar du Ersta sjukhus patientsäkerhetsberättelse för 2018

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00