Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Så söker du vård

Ersta sjukhus är ett icke vinstdrivande och offentligfinansierat sjukhus som bedriver högkvalitativ och specialiserad sjukvård. Här kombinerar vi den bästa tänkbara sjukvården med ett bemötande som får varje patient att känna sig sedd. Är du skriven i Stockholms län kan välja vård på Ersta sjukhus. Du betalar patientavgift enligt landstingets taxa. Ersta sjukhus har även en försäkringsmottagning. Bor du inte i Sverige kan du ta kontakt med Stockholm Care för att få tillgång till Ersta sjukhus specialistvård.

Remiss

Söker du vård på Ersta sjukhus behöver du i de allra flesta fall remiss eftersom vi inte tar emot akuta besök i större delen av vår verksamhet. En remiss är också i ditt intresse som patient för att få hjälp med vidare vårdinsatser utanför Ersta sjukhus. För röntgenundersökning krävs remiss från behandlande läkare.

Boka besök

När du ska få vård på Ersta sjukhus får du ofta en kallelse men det går också att boka tider genom 1177 Vårdguidens e-tjänster för vissa kliniker.

Om du kommer hit från ett annat län

Från den 1 januari 2015 gäller en ny patientlag som innebär fritt vårdval för öppenvård och kirurgi i hela landet. Läs mer under fliken "Valfrihet" i huvudmenyn.

Försäkringspatienter

Söker du som försäkringspatient anger du till din vårdsamordnare att du vill komma till Ersta sjukhus. På Ersta sjukhus har försäkringspatienter en egen handläggare som hjälper din vårdsamordnare och dig rätt till snabb vård.

Söker du som försäkringspatient anger du till din vårdsamordnare att du vill komma till Ersta sjukhus. På Ersta sjukhus har försäkringspatienter en egen handläggare som hjälper din vårdsamordnare och dig rätt till snabb vård.

Kallelse

Med en kallelse från Ersta sjukhus får du ofta ytterligare information inför ditt besök som kan gälla kostråd eller medicinering. Om du har frågor vänder du dig till den klinik som kallat dig.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00