Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Valfrihet

Från den 1 januari 2015 gäller en ny patientlag som innebär fritt vårdval för öppenvård och kirurgi i hela landet.

Större valfrihet

För dig som patient betyder den nya lagen att du nu kan välja fritt bland alla Sveriges vårdgivare när det gäller specialiserad öppenvård. Det betyder till exempel att om du behöver en gastroskopiundersökning och bor i Gävle, ändå kan välja att göra din operation i Stockholm, om det fungerar bättre för dig. Alla som är bosatta i Sverige och anslutna till den offentliga sjukvården kan komma till oss på Ersta.

Behandlingar inom öppenvård och kirurgi på Ersta sjukhus

Här på Ersta sjukhus erbjuder vi dig som patient ett antal undersökningar och ingrepp som kan sorteras under specialiserad öppenvård.

Möjlighet att välja även slutenvård

Det fria vårdvalet endast gäller specialiserad öppenvård och dagkirurgi. Behöver du en operation som innebär att du blir en slutenvårdspatient, behöver du kontakta ditt hemlandsting för ett godkännande och en så kallad betalningsförbindelse innan vi kan hjälpa dig. Vissa landsting har remisskrav för specialistvård, detta framgår på ditt landstings hemsida.

Du kan läsa mer om de bestämmelser som gäller på ditt hemlandstings hemsida samt i länken till höger.

Nya patientlagen i korthet:

  1. Patienten har rätt att söka öppenvård för besök, undersökning och behandling fritt i landet.
  2. Patient som väljer vård i öppenvårdform på annan ort får själv bekosta resor och uppehälle. 
  3. Patientens medicinska behov avgör prioritering.
  4. Patienten kan begära en ny medicinsk bedömning i de fall då tillståndet kan vara livshotande eller särskilt allvarligt. Då SKA hemlandstinget betala resa och uppehälle.
  5. Patienten omfattas EJ av vårdgarantin i det landsting hen väljer.
  6. Om det finns krav på remiss i patientens hemlandsting så krävs remiss även då patienten söker specialistvård i annat landsting.
  7. För slutenvård gäller samma regelverk som tidigare, dvs patienten måste ha en betalningsförbindelse från hemlandstinget.
  8. Patienter som är planerade för öppenvårdskirurgi och som av medicinska skäl sedan omvandlas till slutenvårdspatient, regleras och hanteras som tidigare, dvs den medicinska prioriteringen styr och godkännande får ske i efterhand.
  9. Information för patienter finns tillgänglig på 1177 Vårdguiden samt på varje hemlandstings hemsida.
| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00