Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Gastroenheten

Ersta sjukhus gastroenhet erbjuder allt från endoskopiundersökningar till medicinsk dagvård med inriktning på inflammatoriska tarmsjukdomar. Vi tar emot och behandlar patienter med komplicerade sjukdomstillstånd. Hos oss arbetar läkare och sjuksköterskor med specialistutbildning inom gastroenterologi samt psykologer, dietister och sjukgymnast. Du som har IBD kan även få utbildning om sjukdomen hos oss.

Specialister på mag- tarmsjukdom

Vi som arbetar på mottagningen är erfarna specialistläkare, specialistsjuksköterskor, psykologer och dietister. Vi satsar på vidareutbildning och utveckling av vår personal. Inom vår verksamhet finns också dietist, psykolog och sjukgymnast. Vi har också ett nära samarbete med sjukhusets mag-tarmkirurger, nutritionsmottagning, röntgenavdelning och endoskopienheten som är en av de största i Norden.

Vår huvudsakliga verksamhet består av planerade mottagningsbesök, men vi har även en dagvårdsavdelning där vi kan ta emot patienter på kort varsel för bedömning och behandling. Patienter med svåra skov av inflammatorisk tarmsjukdom kan vårdas inneliggande på vår avdelning.

Prioriterade patientgrupper

Vi har ett stort remissinflöde och för att kunna utnyttja mottagningens kompetens prioriterar vi följande patientgrupper:

  • Patienter med fastställd eller misstänkt inflammatorisk tarmsjukdom.
  • Patienter med leverpåverkan i behov av specialistbedömning där slutenvård inte krävs.

Vi behandlar

På Gastroenheten behandlar vi inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, såsom Crohns sjukdom, ulcerös kolit, mikroskopisk kolit, leversjukdom, malabsorbtion och celiaki (glutenintolerans).
Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, (inflammatory bowel disease) är ett samlingsnamn för inflammatoriska sjukdomar i tarmen. Den ska inte förväxlas med IBS (irritable bowel syndrome), som är mindre allvarligt.

De två i särklass vanligaste formen av IBD är Crohns sjukdom följt av ulcerös kolit och den mer ovanliga formen mikroskopisk kolit. Alla inflammatoriska tarmsjukdomar är automimmuna. Det innebär att vårt immunförsvar angriper den egna kroppen och ger inflammation och så småningom vävnadsskador.

IBD behandlas i första hand på mag-tarmmottagningen av våra specialistläkare där, gastroenterologer.

Remissinformation

För att vi ska kunna hjälpa patienter utan fördröjning så bör lämplig utredning/undersökning vara gjord enligt viss.nu

Informera om patienten sitter i rullstol, behöver tolk och akutellt telefonnummer till patienten.

E-remiss utfärdas i TakeCare, mottagare: Ersta gastroenhet

Skriv ut