Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Guds outsägligt rika gåva - om advents- och julfirandet på Ersta diakoni

Guds outsägligt rika gåva - om advents- och julfirandet på Ersta diakoni

Omslag till skrift

Vid läsning av de skrifter som år efter år berättar om det som hänt på Ersta diakoni, kommer man ganska snart att upptäcka att advents- och julfirandet tar ett stort utrymme. Det är ett uttryck för behovet av att visa på kyrkoårets och högtidernas betydelse för det dagliga livet. En av våra föreståndarinnor skriver: "Det är meningen att högtiderna skall prägla vardagen".

Läs skriften (48 sidor) som pdf >>>

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni