Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

I starka kvinnors sällskap - om Ersta diakonis sociala verksamheter

I starka kvinnors sällskap - om Ersta diakonis sociala verksamheter

Omslag till skrift Trots att orden social verksamhet inte nämns i målskrivningen för det 1849 nybildade Svenska diakonissällskapet, kom redan mycket tidigt det sociala medvetandet att påverka valet av verksamhet och gör så än i dag.

När det lilla sjukhuset på Pilgatan öppnats för kvinnliga patienter hände det ofta att dessa hade sina barn med sig. Detta ledde till två nya uppgifter för diakonissanstalten. Skola och barnhem.

Läs skriften (47 sidor) som pdf >>>

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni