Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Staden på berget - Ersta diakoni, verksamhets- och byggnadshistoria

Staden på berget - Ersta diakoni, verksamhets- och byggnadshistoria

Omslag till skrift Redan vid invigningen 1864 av de första husen uppe på Erstatomten präglades uttrycket "staden på berget" av den nyligen tillträdde föreståndaren Johan Christoffer Bring.

Diakonissanstalten bröt upp från trånga lokaler på Kungsholmen för att flytta in i egna för ändamålet nybyggda hus på Södermalm, en stadsdel i Stockholm som vid den tiden räknades till "stadens utkanter".

Läs skriften (78 sidor) som pdf >>>

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni