Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Diakoni

Ordet diakoni kommer från grekiskan och översätts med det svenska ordet "tjänst", i bemärkelsen att ha omsorg om och att vilja den andre väl eller att aktivt bistå människan. Det tjänande förhållningssättet har sin utgångspunkt i Bibelns berättelser om hur vi kan vara till stöd och hjälp för den som behöver.Grunden i diakonalt arbete är att hjälpa och ge röst åt de svaga och hävda människans lika och okränkbara värde.

Yrkestiteln för den som har genomgått diakonutbildning och sedan vigts till tjänst är diakon. Tidigare förekom titlarna diakonissa och diakon.

Diakonissorna formade Ersta diakoni som idéburen organisation 1851. De stridbara diakonissorna var dåtidens sociala entreprenörer. De tänkte i nya banor och såg behoven i ett vidare perspektiv. Mest särskiljande var att de såg människor i utsatta livssituationer som sina likar. Med det förhållningssättet var det naturligt att vilja tjäna sina medmänniskor.

Diakonissornas helhetssyn präglade verksamheten tidigt. En människa är sällan ensam i sin nöd. Även anhöriga  och närståendelider, då som nu. Inte lika uppenbart, inte lika synligt men väl så starkt. När de ensamma mödrarna vårdades kom barnens behov i fokus. Undervisning blev svaret och köket i det lilla sjukhuset fick duga som skola.

Diakonissorna har gett oss ett arv som lever än idag. Våra värderingar är sedan länge skrivna i sten där "Se människan" är det centrala för varje medarbetare, varje verksamhet. Det vi gör idag utmärks därför av högsta kvalitet, respektfullhet och empatiskt bemötande.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni