Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Familjeintervention

Ersta Vändpunkten erbjuder strukturerade familjesamtal enligt en modell som kallas Beardslees familjeintervention. Familjeinterventionen är ett komplement till de grupper som Ersta Vändpunkten bedriver för anhöriga till alkohol- och drogberoende och riktar sig till familjen som helhet.

Vad är familjeintervention?

Familjeintervention är ett arbetssätt/en metod som har utvecklats för att främja barnens välbefinnande. Denna metod kan användas när någon i familjen är beroende av alkohol eller andra droger.

Familjeintervention är inte terapi eller behandling utan ett antal samtal/möten mellan föräldrar och barn som är ledda av professionella. Syftet med samtalen/mötena är att barnen ska få berätta om sina upplevelser, få information och möjlighet att ställa frågor till sina föräldrar och att föräldrarna ska få stöd i att prata med varandra och barnen om beroendet.

Föräldrar kan tycka att det är svårt att prata med barnen om det som sker när någon i familjen är alkohol- och drogberoende. Hur mycket ska man säga och hur ska man säga det, är vanliga funderingar. Mycket som sker i samband med alkohol- och drogberoende är obegripligt för barnen. Att få prata om beroendet i familjen är avlastande och en skyddande faktor för barn.

Hur går en familjeintervention till?

En familjeintervention innehåller 7-8 träffar, efter att ett första bedömningssamtal skett. Först träffar ledarna föräldrarna, sedan träffar de barnen och efter det träffas alla tillsammans. Slutligen har ledarna en uppföljningsträff med föräldrarna.

Kostnad
För alla träffarna, 1.500:-

Projektet bedrivs med stöd från Allmänna Arvsfonden, Fördel barn.

Anmäl er här.

| Fler

Kontakt

Ersta Vändpunkten
Box 4619
116 91 Stockholm

Besöksadress
Erstagatan 1K

Telefon 08-714 62 16
@ Vändpunkten

Öppettider
Måndag-torsdag 09.00 - 12.00