Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Carina NorlénCarina Norlén - Pedagog och diakon i Svenska kyrkan

Carina Norlén är pedagog med mångårig erfarenhet av arbete med barn och unga inom den ideella sektorn. Sedan juni 2013 även diakon i Svenska kyrkan.

I boken "Det handlar om barn" är Carina Norlén författare till kapitlet "Som att gå in i ett rum med solglasögon".

Vad har förskola och skola för ansvar att se och hjälpa barn som lever i familjer med missbruk?

De har stort ansvar då det är de, som utanför hemmets fyra väggar, är nära barn varje dag. De är de enda som ser barnet kontinuerligt, det är vuxna som behöver vara utrustade att klara svåra frågor och mod att våga gå vidare då de ser att det barnet lever i en utsatt situation.

Hur många barn tror du lever med hemligheten att någon förälder missbrukar, utan att ha någon att prata med under hela sin uppväxt?

Alldeles för många.

Vilka tecken ska vi vuxna och föräldrar till andra barn leta efter för att kunna hjälpa barnen?

Inte så mycket leta efter utan men vara lyhört för barnets signaler, då kan vi upptäcka många fler saker och får ett barn som är öppet och vågar anförtro sig.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni

Carina Norlén

Tidigare har jag mer skrivit för publicering i församlingsblad och texter relaterade till mitt arbete eller studier. Den här texten är det första jag skriver som ges ut i bokform.

För mig är det viktigt att belysa barns och ungas utsatthet därför att barn måste få vara barn och barn måste få höras och synas. Barn och unga skall inte vara tysta, barn och unga har en röst som är viktig för att ge helhet åt vad det är att vara människa i den tid vi lever i nu. Det är viktigt att sprida den kunskapen vidare.

Det finns signaler om att barn och unga är utsatta och vi vuxna måste bli bättre på att vara nära barn och unga så även de tysta signalerna tyds och uppmärksammas. Som vuxna skall vi bidra med tydlighet och struktur för att barn och unga skall kunna utvecklas och växa.