Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Kristian LundbergKristian Lundberg - Författare och poet

Kristian Lundberg är författare och poet, mest känd för den självbiografiska boken Yarden. Tilldelades Aniarapriset 2011. I boken "Det handlar om barn" är Kristian författare till kapitlet "Sorlet från skuggpojkarna".

Har gränsen för fattigdom flyttats i och med att vi konsumerar mer? Det vill säga kan man vara en skuggpojke med gympaskor, fast av "fel" märke. Eller är fattigdom bara för de som inget har?

Jag tror att man skall vara försiktig i att detaljstyra vad barnfattigdom är eller inte är - för i samma ögonblick som vi anger en gräns så kommer den användas emot den som främst behöver bistånd, det vill säga barnen. De kan varken formellt juridiskt eller språkligt formulera hur gränserna för fattigdom skall anges, så den enda rimliga hållningen blir för mig att säga: den som upplever sig vara begränsad i relation till vad som han vill förverkliga - ja, han är fattig. Han väljer inte stiga bort från märkesnormen. Han tvingas.

Hur kan man som vuxen hitta och hjälpa de fattiga barnen?

Jag tror en viktig aspekt i det hela är att ge barnen en slags upprättelse i det att de upplever en ekonomisk orättvisa som inte är en konsekvens av deras egna val. "Ja, det är verkligen orättvist." är ett rimligt svar från en vuxen när ett barn känner sig förfördelat. Ett barn som begränsas har rätt att få vara arg, på sitt eget sätt.

Vad bör dagis, förskola och skola ha för roll att förhindra barnfattigdom/känslan av fattigdom?

Empatiskt vittne. Det är det enda jag på rak arm kan säga - för i förlängningen blir det vanskligt om man tänker sig att daghem skulle anmäla föräldrarna till socialtjänsten utifrån fattigdomsaspekten - däremot borde utbildningarna för personalen ständigt uppdateras, inte minst för personalens skull som naturligtvis kan känna vanmakt i att inte kunna ge det förfördelade barnet av sitt eget eventuella överflöd.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni

Porträtt av Kristian Lundberg

Jag tror att den som har erövrat språket, inte fått det till skänks utan just drabbats av det mer som ett existentiellt beslut - också har en skyldighet - till viss del i alla fall - att använda språket som en slags lampa för att kunna belysa det som ligger i mörker.

Erövrandet av rätten att läsa, rätten att skriva och en egen barndom i utsatthet, det vill säga - en barndom där mandatet att få vara barn och välja fel för att så kunna lära välja rätt förvägrades mig och många med mig. Det har format mitt språk. Mitt liv. Det jag skriver. Jag har ibland en känsla av att jag inte får svika, även om det naturligtvis inte har getts mig ett uppdrag på det sättet.

Meriter

  • Lars Ahlin-priset 2014
  • Svenska Akademiens Signe Ekblad-Eldh-pris 2013
  • Sveriges Radios Romanpris 2012
  • Sydsvenska Dagbladets Kulturpris
  • Aniara-priset 2011