Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Katarina WesterlundKatarina Westerlund - Docent och lektor vid Uppsala universitet

Katarina Westerlund är lektor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet.

I boken "Det handlar om barn" är Katarina tillsammans med Paul Westerlund författare till kapitlet "Synen på barn genom tiderna – ett idéhistoriskt perspektiv".

Hur tror du att barnets roll kommer att se ut i framtiden?

Barn kommer också i den närmaste framtiden att vara mycket viktiga för föräldrar och för samhället. De kommer nog att allt tidigare förväntas ta ansvar för sina egna liv och val.

Finns det en risk att utsatta barn blir mer utsatt i och med att vuxna är så fokuserade på "sitt" barns bästa?

Jag tror det finns en risk med att vi inte tar ett bredare ansvar också för andras barn. Barn behöver flera vuxna som kan fungera som förebilder och som kan ge se till att de får allt de behöver.

Riskerar vi större samhällsklyftor och hårdare klimat i framtiden när dagens uppmärksammade barn ska verka sida vid sida med de barn som inte har haft lika närvarande och omhändertagande föräldrar?

Det finns en risk för att samhällsklyftona växer och motsättningar mellan grupper ökar om vi inte ser till att hjälpa barn med sämre förutsättningar att få utbildning, arbete och möjligheter att klara sig i samhället. Skolan har här ett särskilt ansvar för att ge alla barn goda förutsättningar att leva ett gott liv.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni

Porträtt

Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör livsåskådningars betydelse i samtiden, speciellt i relation till fälten medicinsk teknik, barn och familj.

I ett nyligen avslutat projekt har jag undersökt synen på barn och föräldraroll ur ett livsåskådningsperspektiv. I boken Frihetens sammanhang. Barn, föräldrar och normalitet ur ett livsåskådningsperspektiv redovisar jag den normalitet som formar familjelivet ur ett livsåskådnings- och teologiskt perspektiv.

I min forskning är barns situation och framtid ett viktigt fält. Barn är beroende av oss vuxna och av samhället på sin väg mot vuxenlivet och behöver därför särskild omsorg. Vi behöver påminnas om barns värde oberoende av prestation, utseeden eller härkomst.