Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

David Qviström

David Qviström är journalist på Kyrkans Tidning och författare till reportageboken Välgrundad fruktan. 2007 tilldelades han Guldspaden.

I boken "Det handlar om barn" är David författare till kapitlet "Vem är det som är apatisk?".

När vi läser om apatiska barn är det nästan uteslutande om barn som upplevt krigstrauman och kommer till Sverige som flyktingar. Finns det även svenskfödda barn som hamnar i apati på grund av andra svåra trauman?

Vad jag vet är att det, fram tills nyligen, inte funnits någon enhetlig diagnos för de så kallade "apatiska" barnen, och därför har det varit svårt att få reda på hur många de är – eller om också traumatiserade "svenskfödda" barn utvecklat samma symtom. De uppskattningar av antalet som har gjorts baserades på antalet sjuka barn som Migrationsverket mötte i mottagningssystemet och inte från vården. Jag har dock talat med vårdpersonal på BUP som förvånats över att symtomen är något som bara tillskrivits asylsökande barn, när de känner igen symtomen också från andra traumatiserade barn. Sedan kan man fundera på om distinktionen mellan sjuka "svenskfödda" och utländska barn är relevant. Oavsett vilket är de barn, sjuka och har rätt till vård.

Är barnen apatiska redan då de kommer till Sverige eller är det avslagen på ansökan om att få stanna som utlöser tillståndet?

Det är också en fråga som kanske hellre ska ställas till en läkare. Enligt barnläkaren Henry Ascher (citerad i reportaget) är visserligen bilden komplex, men barnen har som regel svåra traumatiska upplevelser med sig från hemlandet. De kan exempelvis själva ha blivit utsatta för övergrepp, eller sett någon närstående bli utsatt för övergrepp utan att kunna ingripa. I asylprocessen kan hopplösheten som föräldrarna signalerar tillsammans med hotet att bli återsänd ha betydelse för insjuknandet. På samma sätt kan ett uppehållstillstånd vara en vändpunkt för dessa barn, även om tillfrisknandet kan ta flera år.

Hur kan man som vuxen hjälpa ett apatiskt barn och dess familj?

Det beror naturligtvis på i vilken situation familjen befinner sig i. Men självklart påverkar ett sjukt barn hela familjen. Hjälper gör man genom att orka och våga finnas där, tror jag. Och glöm inte de andra barnen i familjen!

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni

David Qviström

David Qviström fotograferad av Joakim Roos.

Hur barn och andra som är allt annat än röststarka i ett samhälle behandlas är en moralisk kompass som speglar och dömer oss som faktiskt har makt och inflytande. Jag vill leva i ett land där människovärde och humanitet är ledord. Jag vill också skriva för att synliggöra dessa grupper som det ofta är mest bekvämt att blunda för – eller som vi tenderar att skuldbelägga för sin egen situation.

Mer om David Qviström

Ett reportage om ett annat apatiskt barn i en gömd familj är det ena av två reportage som David Qviström skrivit, och som han nominerats till Wendelapriset för bästa socialreportage. Just nu arbetar författaren på en reportagebok om migranter i Sverige och Europa som kommer ut på förlaget Natur & Kultur våren 2014.