Frågor och svar

I första hand önskar vi remiss från den specialist som du var hos senast för att få din aktuella information. Om det är så att du inte träffat någon specialist på många år går det bra med en remiss från din vårdcentral.

Om du har mycket svåra besvär med många blodiga diarréer per dygn, feber och ont i magen bör du söka på en akutmottagning. Är dina symptom inte så akuta bör du söka din vårdcentral för undersökning och blodprovstagning. Vidare utredning brukar vara ett avföringsprov kalprotectin, som mäter inflammation i tarmen och koloskopi som är en undersökning av tjocktarmen. Ifall man diagnosticerar en inflammatorisk tarmsjukdom skickas remiss till en magtarmspecialist till exempel till oss.

Om du står på immunförändrande behandling och har en lindrig infektion utan någon påverkan på ditt allmäntillstånd eller feber behöver du inte göra något alls utan kan ta din medicin som vanligt. Är det så att du har påverkat allmäntillstånd eller feber bör du skjuta upp din behandling tills du mår bra igen.

En del individer med Ulcerös kolit och Crohns sjukdom i tjocktarmen har en ökad risk att drabbas av tjocktarmscancer på sikt. Om risken är ökad beror främst av hur stor del av din tarm som varit inflammerad och hur länge du varit sjuk. De som har en ökad risk genomgår därför koloskopier regelbundet för att upptäcka och eventuellt avlägsna förändringar på ett tidigt stadium.

Om en förälder har IBD är risken för att barnet insjuknar under livet lätt ökad, cirka 5%. Om båda föräldrarna har IBD ökar risken cirka 30 %. De allra flesta som insjuknar i IBD har inte en drabbad släkting.

Det finns inget stöd för att någon särskild mat eller diet ökar eller minskar risken att drabbas av IBD. Vid ett pågående skov kan dock skonkost minska symtom och vid en utbredd inflammation som lett till näringsbrist kan komplettering med näringsdrycker bli aktuellt. Vi samarbetar med en dietist på mottagningen.

En välbehandlad IBD påverkar inte chansen att bli gravid och de flesta läkemedel ska man fortsätta med under graviditeten då det viktigaste för barnet och mamman är undvika eller snabbt behandla skov under graviditeten. Vi samarbetar ofta med specialistmödravården

Rökning påverkar all typ av inflammatorisk tarmsjukdom. Dock så påverkar det olika beroende på om man har Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. Ur ett generellt hälsoperspektiv avråder vi alla från att röka.

Vi vet att stress påverkar magfunktionen för de flesta. Det finns ibland en koppling mellan ökad stress och uppkomst av ett skov i inflammatorisk tarmsjukdom.