Före - obesitasoperation

Remiss, väntetider och kommande besök

När en remiss skickas till Ersta sjukhus bedöms den av en kirurg inom tre arbetsdagar. Därefter kallas du till ett första besök med gruppinformation inom 1-1,5 månad. Vid gruppinformationen, som är obligatorisk inför läkarbesöket, får du träffa sjuksköterska och dietist. Våra gruppmöten sker på torsdagar.

För patienter som talar ett annat språk än svenska har vi gruppinformation på tisdagar.

Efter gruppinformationsmötet dröjer det cirka 2-4 veckor innan du kallas till ett individuellt möte. Då träffar du en sjuksköterska som, tillsammans med dig, går igenom hälsodeklarationen som du hittar på 1177 Vårdguiden och förbereder dig inför mötet med kirurgen. Under mötet med kirurgen diskuterar ni ditt hälsotillstånd, tidigare viktnedgångsförsök och därefter görs den individuella bedömningen och du får ett bedömningsbeslut.


Bra att veta

Psykisk hälsa och social situation före operation

Om du går i tankar om att genomgå obesitasoperation men har en betungande psykosocial situation som exempelvis psykiska besvär, relationsproblem, familjeproblem, missbruk, ekonomiska svårigheter eller andra sociala problem är det värdefullt att söka hjälp för dessa innan operation. Att genomgå obesitaskirurgi är krävande både psykiskt och fysiskt så din situation bör därför vara så stabil som möjligt. Du kan få olika former av psykosocialt stöd om du vänder dig till din vårdcentral eller till individ- och familjeomsorgen i din hemkommun. Förändringarna i din livsstil kommer även att påverka din familj och dina närstående. Det är därför viktigt att i förväg prata om ditt beslut om livsstilsförändring och kirurgisk behandling med dina närstående. Omgivningens stöd bidrar till goda förutsättningar för din utveckling.

Livsstilsförändring

Obesitasoperation är inte en enkel behandlingskur utan förutsätter en permanent förändring av din livsstil för att ge ett lyckat resultat. Ingreppet är en hjälp till att förändra matvanor och sätt att äta som ska fortsätta under resten av ditt liv. Om du inte är beredd att göra livsstilsförändringar så kommer resultatet av operationen inte bli lyckat.

Viktnedgång genom operation minskar risken för diabetes, hjärt-kärlsjukdomar med mera medan psykosociala problem och kroniska smärtor kan kvarstå oförändrade även efter att man gått ner i vikt. Det är därför viktigt att ha en realistisk bild av vad operationen kan åstadkomma innan man tar beslutet om det är värt att gå igenom den.

Vitaminer och mineraler

En obesitasoperation leder till att en del vitaminer och mineraler tas upp sämre av tarmen. Därför måste du ta dagligt tillskott av vitaminer och mineraler under resten av ditt liv, det kan röra sig om upp till fem tabletter varje dag. Det är mycket viktigt att du tar dessa tillskott för att minska risken för uppkomst av allvarliga bristtillstånd. Ordinerade vitaminer och mineraler får du recept på med fyra uttag det vill säga för ungefär ett års förbrukning. Därefter ska du kontakta din husläkare för förnyelse av recept. Multivitamin Kvinna som både män och kvinnor ska ta köps receptfritt.

Viktnedgång före operation

Det är mycket viktigt att du ersätter vanlig mat med kostersättning Modifast Low Calorie Diet (LCD) under minst två veckor före du ska opereras för obesitas. Detta för att åstadkomma en viktnedgång, minskad leverstorlek och minska risken för komplikationer. 

Mer information om Modifast:

 • Du ska dricka/äta fyra pulverpåsar Modifast LCD per dag väl fördelat över dagen. Pulverpåsarna finns som dryck, pudding, gröt, soppa samt pasta. Du ska inte äta någon annan mat inklusive frukt eller grönsaker. Du behöver dricka ytterligare cirka 2,5 liter kalorifri dryck under dagen. Exempel på kalorifri dryck är vatten, te och kaffe utan mjölk eller socker.
 • Modifast innehåller laktos. Om du är laktosintolerant rekommenderar vi att du tar en tablett laktasensym före varje påse med Modifast. Laktasenzym kan köpas receptfritt på apoteket.
 • Om du har diabetes och tar tabletter eller insulin bör du i god tid kontakta din diabetessjuksköterska för att justera din medicinering under lågkaloridieten.
 • Om du i samband med läkarbesöket fått krav på en viss viktnedgång och ska komma till kirurgmottagningen för kontrollvägning, måste du stå på lågkaloridiet en längre tid för att nå viktmålet. Studier visar en generell förväntad viktförlust på ca 1-1,5 kg fettmassa per vecka.
 • Modifast kan beställas via hemsidan www.modifast.se eller telefon: 0200-242421. Modifast kan även köpas på apotek. Kontakta dietistmottagningen vid ytterligare frågor.

Förstoppning eller lös avföring/diarré

För att undvika förstoppning är det viktigt att du rör på dig enligt sjukgymnastens rekommendationer efter operationen eftersom fysisk aktivitet ökar tarmens rörelser. Om du blir förstoppad prova katrinplommon-dryck och om inte det hjälper finns Laktulos att köpa receptfritt på apotek. Det är dessutom viktigt att du följer dietistens råd om den totala vätskemängden, då den inte bör underskridas. Vissa personer drabbas av något lösare avföring jämfört med före operationen.

Håravfall

På grund av den snabba viktnedgången är det inte ovanligt med ökat håravfall det första året efter operationen. Hårproduktionen blir normal när vikten stabiliserats.

Graviditet

Under första året efter operationen är rekommendationen att du undviker att bli gravid. Minskad övervikt medför ofta ökad fertilitet och därmed ökar sannolikheten att bli gravid. Om du planerar att bli gravid ett året efter operationen är det extra viktigt att du tar dina vitamintillskott, samt extra folsyra, eftersom brist medför risk för ryggmärgsbråck hos fostret.

Förväntad viktnedgång efter operationen

Förväntad viktnedgång två år efter operationen är i snitt cirka 25-30 % av ursprungsvikten men spridningen är stor. Målet för viktnedgången utformas utifrån en individuell bedömning av nytta/risk och i samråd mellan dig och din läkare. För varaktig viktreduktion med positiva hälsoeffekter krävs en sund livsstilsförändring som är hållbar över lång tid.

Överskottshud

Vid viktnedgång kan det bli överskott av hud på olika delar av kroppen till exempel mage, bröst, armar och lår. För att bli av med överskottshud krävs ibland en plastikoperation. Region Stockholm bekostar i nuläget vad som kalls för enkel bukplastik. För att du ska få möjlighet till en sådan typ av kirurgi så ska två år ha förflutit efter operationen och vissa förutsättningar ska vara uppfyllda. Ställningstagande till bukplastik tas av plastikkirurgen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Mer information om detta kan du få vid ditt uppföljningsbesök hos oss på Ersta sjukhus två år efter din operation.

Kvalitetregistret SOReg

För att utveckla och säkra vårdens kvalitet rapporterar kirurgiska kliniker på uppdrag av Socialstyrelsen uppgifter om sina patienter till nationella kvalitetsregister Scandinavian Obesity Surgery Registry. För dig som patient innebär kvalitetsregistret att vissa uppgifter som rör din obesitasoperation, samt besöken före och efter, registreras i en databas. Uppgifterna kommer från din journal, inklusive de frågeformulär du besvarar. I de sammanställningar som sedan görs går det inte att identifiera uppgifter om dig då informationen avidentifierats. Samtliga uppgifter som registreras hanteras i enlighet med patientsäkerhetslagens bestämmelser om tystnadsplikt, men också patientdatalagen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Komplikationer och risker

Bland annat fetma liksom stigande ålder, rökning och annan sjuklighet är riskfaktorer för komplikationer efter kirurgi. De vanligaste komplikationerna i samband med operation är: blödning, läckage från tarmkopplingar, infektioner och på längre sikt tarmvred framförallt efter Gastric bypass och sväljningssvårigheter efter Sleeve gastrektomi.

Vårdplanering - när operationen är beslutad

I samband med läkarbesöket fattas beslut om du kan opereras. Läkaren skriver då en vårdplan, du får lämna blodprover, eventuellt ta EKG och du kan få frågan om att medverka i någon av våra studier. Från det att en vårdplan är skriven är det ungefär tre månaders väntetid till operation. Du kommer att få en kallelse med besökstid till narkosmottagningen och operationsdatum hemskickad cirka fem veckor innan planerad operationstid.

Inför operationen

Gruppinformation

 • Alla patienter kallas till ett gruppmöte med information från fysioterapeut, dietist och allmän förberedande information av undersköterska. I samband med besöket tas kompletterande blodprover och du får veta när du ska infinna dig på sjukhuset inför din operation.

Narkosmottagningen

 • De flesta patienter träffar narkosläkaren på mottagningen dagen innan operation. För vissa görs narkosbedömningen med hjälp av journalhandlingar och då behöver de inte träffa narkosläkaren individuellt. Narkosläkaren fattar slutgiltigt beslut om operationen går att genomföra med utgångspunkt i ditt hälsotillstånd. Ni kommer tillsammans att gå igenom förloppet avseende sövning och uppvaknande. Om du har några läkemedel kommer narkosläkaren att informera dig om vilka läkemedel du eventuellt inte ska ta före operation och vilka som du ska ta på operationsdagens morgon.

Inför din vistelse på Ersta sjukhus

 • Du kan känna dig trött och tagen efter din operation och det kan därför svårt att utföra ansträngande kroppsrörelser. Du kan därför behöva hjälp med att handla och städa under den första tiden. Om du inte har någon anhörig som kan hjälpa dig så är det bra om du förbereder dig genom att till exempel handla före operationen.

Fasta inför operation

 • Det är viktigt att följa fasteregler inför operationen, men det är inte till någon fördel att fasta längre än rekommenderat.
 • Fram till sex timmar före din planerade inskrivning kan du fortsätta med den diet du följer inför operationen.
 • Fram till två timmar före din planerade inskrivning får du endast dricka klara drycker (gärna med socker) såsom saft, vatten, kaffe, te (ej mjölkprodukter eller juice med fruktkött). Därefter skall du varken dricka eller äta.

Hygien

 • Dusch med flytande tvål inför operation
  I ett operationssår kan hudbakterier orsaka infektion. För att förbättra förutsättningarna för normal sårläkning är det viktigt att inför operation tvätta hela kroppen.Inför operationen ska du duscha vid två tillfällen, kvällen före operation och operationsdagens morgon.
 • Dusch kvällen före operation
  Ta av smycken, ringar, piercing och lämna dem hemma.Ta bort all form av nagellack på alla finger- och tånaglar. Rengör naglarna. Lösnaglar eller skulpterade naglar är inte tillåtna. Tvätta hela kroppen med flytande tvål och schamponera håret. Var extra noga med operationsområdet, navel, armhålor, ljumskar och underliv. Naveln ska rengöras med tops. En smutsig navel kan orsaka infektion och vara anledning till att din operation stryks från operationsprogrammet.
  1. Duscha hela kroppen
  2.Tvätta håret med schampo
  3.Tvåla in kroppen med flytande tvål
  4.Skölj noga
  Använd nytvättad handduk och nytvättade kläder efter du duschat. Bädda rent sängen med nytvättade sängkläder. Använd inte hudlotion, smink, smycken eller nagellack.
 • Dusch operationsdagens morgon
  Duscha kroppen som ovan men utan att blöta eller tvätta håret. Använd inte hudlotion, smink, smycken eller nagellack. Kontaktlinser bör inte användas under operation, använd glasögon. För att minimera infektionsrisk, försök hålla huden intakt, fri från sår. Undvik rakning vid och i närheten av operationsområdet veckan före operation.

Att ta med till sjukhuset

 • Legitimation
 • Toalettartiklar
 • Mediciner som du normalt använder
 • Tofflor eller inneskor
 • Bekväma kläder (ett par ombyten)
 • Något att läsa, lyssna på eller en dator
 • CPAP-maskin (om du har och behandlas för sömnapné det vill säga andningsuppehåll under sömn)

Ersta sjukhus ansvarar inte för personliga tillhörigheter, så ta inte med saker som är extra värdefulla för dig.