Endoskopienheten

Tryckmätning

Tryckmätning i matstrupen är en funktionsmätning av matstrupens koordinerade muskelaktivitet. Matstrupen är ett muskelrör, vars samordnade muskelaktivitet krävs för att mat och dryck utan problem ska kunna passera till magsäcken. Det är denna samordnade muskelaktivitet som undersöks vid tryckmätning.

Du kommer under undersökningen att ligga på rygg på en brits. En tunn sond förs ner i matstrupen via ena näsborren. Registrering av muskelaktiviteten i matstrupen och övre magmunnen görs medan du sväljer.

pH-mätning

pH-mätning i matstrupen innebär att vi mäter hur mycket syra som läcker upp i matstrupen under ett dygn. Det är en viktig undersökning för att kunna fastställa om den normala backventilen mellan magsäcken och matstrupen fungerar tillfredsställande eller ej.

Du får en tunn slang (två mm i diameter) nedlagd i matstrupen. Slangen kopplas till en dosa som du bär med dig hem. Du ska leva normalt med apparaten påkopplad. Apparaturen är dock ej vattentät varför du inte kan bada eller duscha under registreringsdygnet. Du kommer tillbaka dagen efter för att ta bort sonden.

Förberedelser

 • Fem dagar före pH-mätningen får du inte äta magmediciner som minskar syrahalten i magsäcken.
 • En dag före undersökningen ska du inte heller äta syraneutraliserande mediciner (antacida).
 • Du ska inte äta eller dricka fyra timmar före undersökningen.

Trådlös pH-mätning med Bravo-kapsel

pH-mätning i matstrupen innebär att vi mäter hur mycket syra som läcker upp i matstrupen under två dygn. Med en gastroskopi-undersökning/tryckmätning mäter vi var kapseln ska sättas fast i matstrupen.

Kapseln har en diameter på cirka fem millimeter och förs ner i matstrupen med en tunn slang via munnen. Den sugs fast i slemhinnan cirka sex cm ovanför övre magmunnen och fästes med ett stift. Denna del av undersökningen tar cirka fem minuter och är inte smärtsam.

Syramätning är en viktig undersökning för att kunna fastställa om den normala backventilen mellan magsäcken och matstrupen fungerar tillfredsställande eller ej.

pH-mätning utförs under två dygn. Du får en liten mottagardosa med maximal räckvidd på en meter som du bär med dig och sedan återlämnar på endoskopienheten. Du ska leva normalt under mätningen. Kapseln lossnar av sig själv och kommer ut den naturliga vägen. Kapseln kan sitta kvar upp till fjorton dygn. Du kommer att föra dagbok under mätningen, där du anger när du är uppe eller ligger, börjar eller avslutar en måltid.

Viktigt!

 • Fem dagar före pH-mätningen får du inte äta magmediciner som minskar syrahalten i magsäcken.
 • En dag före undersökningen ska du inte heller äta syraneutraliserande mediciner (antacida).
  Du ska inte äta eller dricka sex timmar före undersökningen.
 • Om du ska göra magnetkameraundersökning (MR) kan denna inte göras förrän 30 dagar efter det att du fått Bravo-kapsel.
 • Undersökning med Bravo-kapsel utförs inte om du har en pacemaker inopererad.
 • Ring oss om du äter Waran, Warfarin, Plavix, Pradaxa eller andra
  blodförtunnande läkemedel.