Medicinering vid IBD i samband med samhällsspridning av covid-19

Vi rekommenderar att du fortsätter med din nuvarande medicinering för din inflammatoriska tarmsjukdom om din sjukdom är stabil och inaktiv. Detta gäller även användning av biologiska läkemedel, immunmodulerande läkemedel, kortisonpreparat och 5-ASA.

Risken att bli smittad av covid-19 är inte större om du behandlas med dessa läkemedel men kan ibland innebära en allvarligare infektion om du blir smittad. Man kan även få en allvarligare infektion vid ett skov av den inflammatoriska tarmsjukdomen, varför en välinställd behandling ska behållas.

Om du behandlas med immundämpande läkemedel är det extra viktigt att du försöker undvika smitta genom att följa de råd som ges av myndigheter och sjukvård. Patienter med immundämpande behandling (t ex Azathioprin, Puri-Nethol, Metoject, Inflectra, Humira, Stelara, Entyvio) som får feber samt luftvägssymtom ska kontakta sjukvården via 1177 Vårdguiden då symtomen kan tala för infektion med covid-19. Behandlingen bör i sådant fall också avslutas tillfälligt.

Rådgör med Gastroenheten om när du ska påbörja behandlingen igen.

Om du blivit utsatt för en hög smittorisk genom att ha haft direkt kontakt med en covid-19-smittad person eller om du har andra allvarliga sjukdomar vid sidan av din tarmsjukdom bör du kontakta Gastroenheten för råd om hur fortsatt behandling ska se ut.

Referens:
www.thelancet.com/gastrohep Published online March 11, 2020 https://doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30076-5 Utskottet för luminal gastroenterologi och styrelsen i SGF.