Genomlysning

Genomlysning är en röntgenundersökning där man istället för att ta en stillbilder filmar för att se hur det ser ut och vad som händer inuti kroppen. Vi tar emot dig som har besvär med matstrupe, sväljning och magsäck. Vi undersöker även dig som har problem med ljumskbråck.

Före besöket

Står du på blodförtunnande läkemedel ska dessa sättas ut tre dygn innan undersökningsdagen.

Av kallelsen framgår hur du skall förbereda dig inför ditt besök hos oss. Där står även en beskrivning över hur undersökningen går till.

Det är bra om du tar av smycken och eventuella piercings redan hemma. Före undersökningen får du byta om till patientrock.

Under besöket

När du ska undersöka svalget eller magsäcken kommer du att få dricka kontrastvätska både när du står upp och ligger ned. Bilder kommer sedan att tas samtidigt som du sväljer.

När det gäller ljumskbråck (herniografi) behöver vi få in kontrastmedel innanför bukhinnan. För att kunna spruta in det förs en tunn nål in nedanför naveln, efter att vi steriltvättat området. Efter kontrastmedlet sprutats in tas bilder i olika projektioner i liggande och i stående. Efter undersökningen kommer du att få klä på dig och sedan tas ytterligare några bilder på datortomografen.

Efter besöket

Resultatet från din undersökning skickas till den läkare som skrev remissen och som också ger dig besked om undersökningsresultatet. Inom 5 arbetsdagar har din läkare resultatet.