Ultraljud

Ultraljud är en smidig och skonsam undersökningsmetod för att upptäcka sjukdomstillstånd bland annat i buken, till exempel i levern, gallvägar, gallblåsa, njurar, bukspottskörtel och mjälte. Även andra kroppsdelar kan undersökas med hjälp av ultraljud. Vi utför även elastografi av levern. På Ersta röntgen utförs alltid ultraljudsundersökningen av en läkare som är specialist i medicinsk radiologi.

Finnålspunktion

Om du har blivit remitterad för finnålspunktion (vävnadsprov) får du ligga ner på en brits. Huden i det aktuella området tvättas med sprit. Därefter sticker röntgenläkaren, under ultraljudsvägledning, med en tunn nål genom huden och in i den vävnad som provet ska tas ifrån för att på sätt få ut celler. Ibland kan det bli två eller tre stick. Cellerna som fångats upp av nålen förs ut på objektglas. Dessa skickas iväg till ett laboratorium för analys. Du får efter provtagningen ett plåster på huden och kan efter undersökningen återgå till normal aktivitet.

Före besöket

Vi tar emot patienter som kommer via remiss för ultraljudsundersökningar. Hur du ska förbereda dig inför din ultraljudsundersökning kan variera beroende på vilket organ som ska undersökas. När buken ska undersökas är det vanligt att man behöver vara fastande 4 timmar inför undersökningen. I kallelsen du får hemskickad till dig framgår vad som gäller inför just din ultraljudsundersökning.

Under besöket

En ultraljudsundersökning utförs oftast när du ligger ned. Det är alltid en röntgenläkare som gör undersökningen. I samband med undersökningen stryker läkaren ut kontaktgel över det område som ska undersökas.

Ibland kan undersökningen behöva kompletteras med kontrastmedel för att ge ytterligare information, för att på så sätt kunna säkerställa diagnos. Då sätter en sköterska en infartskanyl i ett blodkärl i armen för att kunna ge kontrastmedlet.

Efter besöket

Svaret på ultraljudsundersökningen får du av din läkare som skrivit remissen. Din läkare har i regel svaret på ultraljudsundersökningen inom 5 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Om du genomgått finnålspunktion är det också den läkaren som remitterat dig till Ersta sjukhus röntgen som tar emot svaret på den laboratorieanalys som gjorts och informerar dig.