Så kontaktar du vår patientvägledare

Till vår patientvägledare kan du vända dig om du behöver tala med någon annan än vårdpersonalen om din vård här på Ersta sjukhus.

Sjukvårdspersonal i samtal med patient framför datorskärm

Patientvägledaren kan svara på frågor om dina rättigheter i vården och förmedla kontakt med de personer i verksamheterna som kan hjälpa dig. Patientvägledaren kan också ge dig information och stöd vid olika typer av anmälningar till exempel om du vill söka ersättning för en vårdskada.

Du kan nå vår patientvägledare via telefon, brev eller e-post. 

Ersta sjukhus
Box 4691
11691 Stockholm

Patientvägledare
Christina Loefler 
Telefon 08-714 61 37 
@patientvägledare