Så kontaktar du vår patientvägledare

Till vår patientvägledare kan du vända dig om du har synpunkter eller behöver tala med någon annan än vårdpersonalen om din vård här på Ersta sjukhus.

Patientvägledaren kan svara på frågor om dina rättigheter i vården och förmedla kontakt med de personer i verksamheterna som kan hjälpa dig. Patientvägledaren kan också ge dig information och stöd vid olika typer av anmälningar till exempel om du vill söka ersättning för en vårdskada. Har du synpunkter eller klagomål är det också till vår patientvägledare du vänder dig.

Du kan nå vår patientvägledare via telefon, brev eller e-post. 

Ersta sjukhus
Box 4691
11691 Stockholm

Patientvägledare
Anna Karlsson
Telefon: 08-714 61 00
Mejl:@patientvägledare 
Telefontid: Tisdag-onsdag kl. 10.00-11.00 och torsdag 14.30-15.30