Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Din hjälp behövs för att stärka barn som flytt från våld i familjen

Barnen som kommer till det skyddade boendet Ersta Fristad har tillsammans med sina mammor flytt från grovt våld i familjen. Årets julinsamling går till den särskilda barnverksamheten där de får stöd och hjälp. Den är helt finansierad av gåvor och bidrag. 

Länkpil till julkampanjen 2015. Privat

Länkpil till julkampanjen 2015. Företag

Erstajournalen

Erstajournalen är Ersta diakonis nyhetsbrev som kommer ut två gånger per år. I brevet kan du läsa om vad som är på gång i våra olika verksamheter. Nu är årets andra brev ute.

Läs Erstajournalen nr 2 här.

 • Sjukvård

  Ersta sjukhus är Sveriges största non-profitsjukhus för planerad vård.

 • Äldreomsorg

  Vår äldreomsorg månar om att tillsammans med den äldre skapa ett meningsfullt vardagsliv, så att den som är hos oss kan åldras i trygghet.

 • Stöd i livet

  Vi driver verksamheter som hjälper och stödjer människor i utsatta livssituationer.

 • Ersta sjukhus i Nationella patientenkäten
  ssk och patient

  Årets nationella patientenkät visar resultatet av patienternas upplevelse av Ersta sjukhus somatiska öppen- och slutenvård. I patientenkäten toppar sjukhuset i alla dimensioner inom specialiserad sjukvård, jämfört med sjukhus i övriga riket och Stockholm i genomsnitt. Läs mer

Nyheter

Fler nyheter från Ersta diakoni