Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

För dig som patient

Ersta sjukhus är ett icke vinstsyftande sjukhus som har bedrivit sjukvård sedan 1851.

Vi bedriver högkvalitativ och specialiserad sjukvård med bredd och spetskompetens och vi finns till för dig som patient oavsett var i Sverige du bor. Patientnära forskning är en naturlig del av vår dagliga verksamhet.

På Ersta sjukhus kombinerar vi den bästa tänkbara sjukvården med ett bemötande som får varje patient att känna sig sedd.

Välkommen till oss på Ersta sjukhus!

Kliniker och avdelningar

Aktiv fysioterapi

Hos oss arbetar 13 sjukgymnaster som är specialister på att öka rörligheten och lindra smärta. Läs mer »

Aktiv fysioterapi

Hos oss arbetar 13 sjukgymnaster som är specialister på att öka rörligheten och lindra smärta.

Smärta och funktionsnedsättning i muskler och leder är livsbegränsande för många människor. På Aktiv fysioterapi södra får du både stöd och utmaning under rehabilitering och behandling.

 

Till Aktiv fysioterapi södra >>>

Hospice

På Ersta sjukhus är vi specialister på vård och omsorg i livets slutskede. Vårt mål är att främja livskvalitet och ge trygghet till våra svårt sjuka... Läs mer »

Hospice

På Ersta sjukhus är vi specialister på vård och omsorg i livets slutskede. Vårt mål är att främja livskvalitet och ge trygghet till våra svårt sjuka patienter.

Vid Ersta sjukhus finns lång erfarenhet av palliativ vård. Förutom traditionell hospice har Ersta sjukhus också ASIH - avancerad sjukvård i hemmet - och hospice för barn och ungdomar. 

 

Läs mer om hospice >>>

Intensivvårds-
avdelning

På Ersta sjukhus har vi lång erfarenhet av att ta hand om patienter som behöver intensivvård. Läs mer »

Intensivvårds-
avdelning

På Ersta sjukhus har vi lång erfarenhet av att ta hand om patienter som behöver intensivvård.

Ersta sjukhus intensivvårdsavdelning, IVA, är en specialavdelning för patienter som kräver extra noggrann övervakning. Här arbetar enbart specialutbildade IVA-sjuksköterskor och undersköterskor med lång erfarenhet. 

 

Till intensivvårdsavdelningen >>>

Kirurgi och anestesi

Kirurg- och anestesikliniken på Ersta sjukhus är specialiserad på avancerad kirurgi inom mag- och tarmområdet. Läs mer »

Kirurgi och anestesi

Kirurg- och anestesikliniken på Ersta sjukhus är specialiserad på avancerad kirurgi inom mag- och tarmområdet.

På kliniken arbetar erfarna specialister inom kirurgi och anestesi, specialistsjuksköterskor och sjukgymnaster med flera. Vi utför årligen mer än 3 500 avancerade operationer men även en stor mängd mindre ingrepp.

 

Till kirurg- och anestesikliniken >>>

Medicinkliniken

Vi utreder och behandlar patienter som har besvär från mage, tarm, lever, bukspottskörtel samt hjärtbesvär. Läs mer »

Medicinkliniken

Vi utreder och behandlar patienter som har besvär från mage, tarm, lever, bukspottskörtel samt hjärtbesvär.

Vid Medicinkliniken på Ersta sjukhus blir du väl omhändertagen av skickliga specialistläkare och specialistsjuksköterskor. I teamet ingår också psykologer och dietister. 

Läs mer om Medicinkliniken >>> 

Psykiatri

På Ersta psykiatriska klinik ser vi hela människan. Vi vårdar dig som vårdar – vår målgrupp är sjukvårdpersonal och personer med särskilda... Läs mer »

Psykiatri

På Ersta psykiatriska klinik ser vi hela människan. Vi vårdar dig som vårdar – vår målgrupp är sjukvårdpersonal och personer med särskilda sekretessbehov.

På kliniken arbetar psykiatriker, psykologer, psykoterapeuter,  psykiatrisjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, skötare, medicinska sekreterare med flera. 

 

Läs mer om psykiatriska kliniken >>>

Röntgen

Vid röntgenkliniken på Ersta sjukhus får du snabb, smidig och säker hjälp och dina resultat blir granskade av minst två radiologer. Läs mer »

Röntgen

Vid röntgenkliniken på Ersta sjukhus får du snabb, smidig och säker hjälp och dina resultat blir granskade av minst två radiologer.

Röntgenkliniken på Ersta sjukhus är utrustad med avancerad teknik med allt från magnetkameraundersökning, datortomografi, skelett- och lungröntgen till ultraljud, bentäthetsmätning och genomlysning. 

 

Läs mer om röntgenkliniken >>>

Uppvakning

Efter en operation med sövning får du som patient vila och återhämta dig på Ersta sjukhus uppvakningsavdelning. Läs mer »

Uppvakning

Efter en operation med sövning får du som patient vila och återhämta dig på Ersta sjukhus uppvakningsavdelning.

Vi har en särskild uppvakningsenhet för vila efter mindre ingrepp, men om du ska genomgå en större operation får du återhämta dig på vår större postoperativa uppvakningsavdelning. 

 

Läs mer om uppvakningskliniken >>>

Vård för hemlösa

Ersta sjukhus har två verksamheter som riktar sig speciellt till hemlösa. Läs mer »

Vård för hemlösa

Ersta sjukhus har två verksamheter som riktar sig speciellt till hemlösa.

På vårdcentralen Pelarbacken kan patienterna få hjälp med allt från infektioner till tandvärk. På slutenvårds-avdelningen/HVB-boendet Erstabacken kan de med svårare sjukdomar få en plats att tillfriskna.

 

Läs mer om vård för hemlösa >>>

 • Kvalitet

  För oss på Ersta sjukhus är våra patienters erfarenheter och synpunkter viktiga parametrar i vårt utvecklings- och förbättrings-arbete. I Nationella Patientenkäten hamnar vi i topp.

 • Vår vision

  Vi vill hjälpa fler! När Stockholm växer utökar också Ersta sjukhus vår verksamhet för att kunna möta de vårdbehov som finns. Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste.

 • Boka tid

  Vill du besöka oss? Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra mottagningar och kliniker. Välkommen till Ersta sjukhus - det lilla sjukhuset med den stora verksamheten!

 • Ersta sjukhus är ett icke vinstdrivande sjukhus med en lång och traditionsrik historia
  Ersta nya sjukhus ENS

  Vi bedriver högkvalitativ och specialiserad sjukvård med bredd och spetskompetens. Patientnära forskning är en naturlig del av vår dagliga verksamhet. Självklart deltar vi i utbildning av läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

  På Ersta sjukhus kombinerar vi den bästa tänkbara sjukvården med ett bemötande som får varje patient att känna sig sedd. Det vill vi erbjuda fler! Därför tar vi steget in i framtiden och planerar att bygga ett nytt sjukhus där vår verksamhet kan växa.

  Mer information om Ersta nya sjukhus kommer längre fram.  

Nyheter

Läs fler nyheter här

Kalender

Fler kalenderhändelser Allt från Ersta diakoni