Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Välkommen till Ersta psykiatriska klinik

Verksamheten vid psykiatriska kliniken vid Ersta sjukhus upphör den sista december 2018. Den övergår då till Capio Psykiatri Stockholm, i andra lokaler.

På Ersta psykiatriska klinik ser vi hela människan. Vi vårdar dig som vårdar – vår målgrupp är sjukvårdpersonal, och personer med särskilda sekretessbehov. 

Psyk_samtal

På Ersta psykiatriska klinik arbetar ett femtiotal personer; – psykiatriker, psykologer, psykoterapeuter, psykiatrisjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, skötare och medicinska sekreterare. Till oss kommer personer med psykisk ohälsa. Vår målgrupp är sjukvårdpersonal i aktiv tjänst som pga sitt arbete har behov av särskild sekretess. I mån av plats tar vi även emot personer som på grund av sitt arbete har särskilda sekretessbehov.

Vi dokumenterar i journalsystemet Take Care och är en så kallad dold enhet. Det innebär att våra journaler inte kan ses eller öppnas av annan vårdgivare, oavsett om journalen är spärrad eller ej. Helheten är viktig för vårdkvaliteten, därför samarbetar vi tvärprofessionellt inom och utanför kliniken. Att involvera anhöriga och närstående är en självklar del i vård- och behandlingsarbetet.

Via våra årskontroller och med patientens tillåtelse lämnar vi regelbundet data till nationella kvalitetsregistret BipoläR . Detta bidrar till ökad kunskap och optimal behandling. 

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Psykiatriska kliniken

Postadress
Box 4619

116 91 Stockholm

Besöksadress
Ersta sjukhus
Psykiatriska kliniken
Folkungagatan 121

Psykiatriska öppenvården
Måndag-fredag 08.00-16.30
Växel 08-714 62 70
Övrig tid telefon 08-714 65 00

Fax 08-714 61 67

Ansluten till 1177 Vårdguidens e-tjänster
@ Psykiatri

Telefonmottagning öppenvården
Förfrågningar och egenanmälan
Telefon 08-714 64 68
Måndag-fredag klockan 13.00-14.30

Enhetschef
Anne Braconier
Telefon 08-714 64 07

Klinikchef
Johanna Broms 
Telefon 08-714 64 11

Psykiatriska heldygnsvården
Expedition vårdavdelning
Telefon 08-714 62 58

T.f. chefsjuksköterska
Fanny Ekström
Telefon 08-714 60 67