Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Här får hemlösa en plats att bli friska

Att bli sjuk som hemlös innebär särskilda svårigheter. På Ersta sjukhus finns därför två verksamheter som riktar sig speciellt till hemlösa: vårdcentralen Pelarbacken och HVB-boendet Erstabacken.

Matria N - ErstabackenLivet som hemlös är svårt nog men dessutom drabbas man lätt av skador och sjukdomar. Det är också svårare att tillfriskna om man saknar hem och socialt nätverk. Många hemlösa vet inte heller vart de ska vända sig för att få hjälp eller vilken vård de behöver.

Vårdcentral och HVB-boende

Ersta sjukhus två verksamheter för hemlösa täcker ett brett spektrum av sjukdomar och besvär. På vår vårdcentral Pelarbacken kan patienterna få hjälp för allt från infektioner till tandvärk. På slutenvårdsavdelningen Erstabacken, som även fungerar som ett icke-permanent HVB-boende, kan de med svårare somatiska sjukdomar få en plats att tillfriskna.

Engagerad personal

Vår personal har många års erfarenhet av att arbeta med vård för hemlösa människor. Deras engagemang och kunnande innebär att de kan anpassa vården till målgruppens behov. Det gör att våra patienter får sjukvård på samma villkor som alla andra.

Du kan läsa mer om Pelarbacken och Erstabacken på deras respektive flikar här till vänster.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Vård för hemlösa

Postadress
Box 4619

116 91 Stockholm

Besöksadress
Pelarbacken
Östgötagatan 10
@ Pelarbacken
Telefon växel: 08-714 68 00

Kontaktperson:
Verksamhetschef Gunnar Fors
Telefon: 08-714 68 14

Erstabacken
Erstagatan 1E

Kontaktperson:
Enhetschef Madeleine Ask
@ Madeleine Ask
Telefon: 076-720 85 82