Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

”De idéburna kan inte jämställas med vinstdrivande”

Systemet med dagens upphandlingar gynnar det offentliga och de större privata koncernerna. Vi behöver lagar och regler som tar tillvara de drivkrafter som idéburen sektor erbjuder, skriver Stefan Nilsson, Ersta diakoni.

SvD Debatt 24 december 2017

Erstajournalen

Erstajournalen är Ersta diakonis nyhetsbrev som kommer ut två gånger per år. I brevet kan du läsa om vad som är på gång i våra olika verksamheter. Nu är årets andra brev ute.

Läs Erstajournalen nr 2 här.

 • Sjukvård

  Ersta sjukhus är Sveriges största non-profitsjukhus för planerad vård.

 • Äldreomsorg

  Vår äldreomsorg månar om att tillsammans med den äldre skapa ett meningsfullt vardagsliv, så att den som är hos oss kan åldras i trygghet.

 • Stöd i livet

  Vi driver verksamheter som hjälper och stödjer människor i utsatta livssituationer.

 • Ersta sjukhus i Nationella patientenkäten
  ssk och patient

  Årets nationella patientenkät visar resultatet av patienternas upplevelse av Ersta sjukhus somatiska öppen- och slutenvård. I patientenkäten toppar sjukhuset i alla dimensioner inom specialiserad sjukvård, jämfört med sjukhus i övriga riket och Stockholm i genomsnitt. Läs mer

Nyheter

Fler nyheter från Ersta diakoni