Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister besökte idag Ersta sjukhus

Vi vill förmedla att Ersta diakoni som idéburen verksamhet kan och vill göra mer för att bidra till en bra utveckling av Sveriges sjukvård. På Ersta sjukhus mag- och tarmcentrum finns idag en sammanhängande vårdkedja något som är väldigt viktigt för kroniskt sjuka patienter. På bilden, Stefan Nilsson direktor Ersta diakoni, Gabriel Wikström, Jan-Åke Zetterström chef Ersta sjukhus.

Varmt tack för er generositet under 2016

Dagligen möter vi människor i utsatta livssituationer, ert stöd är viktigt för det arbetet. Det kan vara barnet som lever i en familj med missbruk, den unga flickan som flytt kriget eller en människa i hemlöshet som drabbats av svår sjukdom. 

Läs mer om vårt arbete och vad förra årets gåvor har bidragit till i vårt Årstack till givare 

Joachim var bara 55 år när han fick sin Alzheimerdiagnos

Många tror att demenssjukdomar bara drabbar gamla människor. Så är det inte. Joachim är en av de som kommer till Erstagruppen. Han var bara 55 år när han fick sin Alzheimerdiagnos förra året. Erstagruppen är öppen för dig som oavsett ålder vill träffa andra som befinner sig i en liknande livssituation.

Läs om Joachim här

Ny utställning och nya öppettider

”Staden på berget – Ersta diakoni ser människan” heter Ersta museums nya utställning. Här ryms berättelser om hur kvinnliga pionjärer startade sjukhus och utbildning i 1850-talets Stockholm och om hur sjukvård, utbildning och diakoni utvecklats sedan dess. 

Välkommen tisdag-torsdag klockan 11.30-13.30.
Fritt inträde.

Läs mer här >>>

 • Sjukvård

  Ersta sjukhus är Sveriges största non-profitsjukhus för planerad vård.

 • Äldreomsorg

  Vår äldreomsorg månar om att tillsammans med den äldre skapa ett meningsfullt vardagsliv, så att den som är hos oss kan åldras i trygghet.

 • Stöd i livet

  Vi driver verksamheter som hjälper och stödjer människor i utsatta livssituationer.

 • Ersta sjukhus i Nationella patientenkäten
  ssk och patient

  Årets nationella patientenkät visar resultatet av patienternas upplevelse av Ersta sjukhus somatiska öppen- och slutenvård. I patientenkäten toppar sjukhuset i alla dimensioner inom specialiserad sjukvård, jämfört med sjukhus i övriga riket och Stockholm i genomsnitt. Läs mer

Nyheter

Fler nyheter från Ersta diakoni