Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Boenderåd

Fråga:

Boenderåd

Svar:

Vi strävar efter att alla berörda ska ha möjlighet att vara med och påverka verksamheten. Genom ett öppet boenderåd är alla hyresgäster och anhöriga välkomna att delta. Boenderådet fångar upp eventuella problem och arbetar för att lösa dem på ett så smidigt sätt som möjligt. Stående punkter på dagordningen brukar vara husfrågor, mat och måltider, programverksamhet och nyheter om Ersta.

| Fler

Kontakt

Ersta äldreomsorg
Ersta Mariahemmet
Åstorpsringen 26
121 31 Enskededalen

Tf verksamhetschef
Ulrika Blumfelds
Telefon: 08-714 64 03

Tf enhetschef Lajde Blakaj
Telefon: 0704-81 74 62

Tf enhetschef
Ann-Cristine Norevik
Telefon: 08-714 65 08

Telefon:
08 714 61 00 

E-post:
@ Mariahemmet