Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

10 April Nätverksträff tema Droger på Fryshuset

Frysstöd bjuder in till Skyddsnätsverksträff med tema Droger onsdag den 10. april 11.30-13.00 i Passion 1. Sprid inbjudan-alla intresserade är välkomna!

Inom Fryshusets nätverk finns stor kompetens inom området. Vi tycker det är dags att träffas gällande denna angelägna fråga.

Målet är att hitta en gemensam plattform och en gemensam samsyn mot droger.

Vi tänker att de olika verksamheterna ger en situationsbild och lägesbeskrivning kring ämnet samt redogör  för hur man hanterar eventuella händelser.

Vilka policydokument och riktlinjer jobbbar vi efter idag?

Ulf Zetterman från Ersta Vändpunkten inleder mötet.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni