Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Se människan – se barnet. Hur tar vi hand om pojkar som blivit utsatta för sexuella övergrepp?

Det handlar om barn

Under Almedalsveckan finns Ersta diakoni på plats med ett seminarium om pojkars utsatthet.

Medverkande: Anna Rinder von Beckerath, Projektledare, Ersta diakoni. Börge Hellström, Författare. Carl Göran Svedin, Professor i barn- och ungdomspsykiatri, Universitetssjukhuset i Linköping.

Hur upptäcker, bemöter och behandlar samhället pojkar som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Hur kan sexuella övergrepp prägla pojkars syn på sig själva? Vad krävs för att synliggöra utsatta pojkar och möjliggöra för dem att berätta? Hur kan vi som professionella möta detta behov?

Dag: 3 juli 2013
Tid:14:00 - 15:30
Plats:

Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan).
Lokal E30

Kostnad:

Kostnadsfritt

Kontaktperson:Anna Lassen
Telefon:0767-20 85 38
E-post:anna.lassen@erstadiakoni.se
| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni