Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Lennanderföreläsning: Metabola effekter av fetmakirurgi - går diabetes att operera bort?

Anders Thorell är överläkare på kirurgkliniken vid Ersta sjukhus på 75 procent. De övriga 25 procenten ägnar han åt forskning som chef för forskningsenheten på Ersta sjukhus och professor vid Karolinska institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

Kirurgkliniken vid Ersta sjukhus är volymmässigt ett av de ledande centra inom obesitaskirurgin i Europa. Särskilt intresse har riktats mot till exempel mekanismer bakom effekter av gastric bypass på typ 2 diabetes, betydelsen av preoperativa rutiner för utfall efter operation samt möjligheter att förbättra utfall efter obesitaskirurgi hos unga vuxna (18-25 år) med hjälp av särskilt stödprogram.

Man bedriver också randomiserade studier och studier baserade på nationella kvalitetsregister av gallstenssjukdom, bråckkirurgi samt kirurgisk behandling av gastroesofagel reflux och achalasi.

Anders Thorell håller sin Lennanderföreläsning tisdagen den 29 april klockan 18:00-19:30 på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.

Läs mer på Svenska Läkaresällskapets webbplats >>>

Dag: 29 april 2014
Tid:18:00 - 19:30
Plats:

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Kostnad:

Ingen avgift eller föranmälan

Kontaktperson:Anders Thorell
Telefon:08-714 65 41
E-post:anders.thorell@erstadiakoni.se
| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni