Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Gudstjänstsamtal

För att öka delaktigheten kring gudstjänsterna i Ersta kyrka samt med anledning av efterfrågan hos gudstjänstdeltagare inbjuds härmed alla intresserade till samtal om gudstjänstens innehåll och våra andliga behov.

 Varje söndag har olika teman beroende på dagens rubrik och syftet är att samtala om såväl dagens gudstjänst som gudstjänstliv i allmänhet.
Vi deltar i kyrkkaffet och inleder samtalet när vi alla försett oss med kaffe. Vi avslutar senast kl. 14.00.

15 jan 2:a söndagen efter trettondagen:
”Livets källa”
5 feb Kyndelsmässodagen:
”Uppenbarelsens ljus”
19 mars 3:e söndagen i fastan:
”Kampen mot ondskan”
14 maj 5:e söndagen i påsktiden:
”Att växa i tro”

Sprid gärna inbjudan bland alla som kan tänkas vara intresserade,

 

Hjärtligt välkommen!

Dag: 5 februari 2017
Tid:12:30 - 14:00
Plats:

Lilla salongen, Erstagatan 1K, plan 3

Kostnad:

Ingen

Kontaktperson:Jemima Bentham
Telefon:08-7146100
E-post:jemima.bentham@erstadiakoni.se
| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni