Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Augusti

  • Start av terapimottagning för människor i djup kris

    Ersta sorgecentrum vänder sig framför allt till människor som har utsatts för så stor sorg att de har gått in i en livskris som är svår att ta sig ur. Vården bygger på existentiell terapi, vilket gör verksamheten smått unik eftersom det inte bedrivs på så många ställen i Sverige.

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni