Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Kallelse till Årsmöte 2016

Ersta diakonisällskap kallar medlemmarna till ordinarie årsmöte onsdagen den 18 maj 2016, kl. 19:00

Plats: Bringsalen, Ersta hotell & konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm
Ärenden: Enligt § 9 i sällskapets stadgar

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fredag den 15 april 2016.

Kallelse, årsredovisning 2015, valberedningens förslag och eventuella motioner utsändes till medlemmarna under vecka 18.
Styrelsen

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00