Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Drop in-psykolog för människor i hemlöshet

Pelarbackens projekt

Pelarbacken är först ut med att erbjuda människor som lever i hemlöshet möjligheten att träffa en pyskolog på drop in-tider, för att göra en anpassad insats.

Olof Molander, psykolog på Perlarbacken, är initiativtagare till projektet som startades i mars 2016. Tillsammans med kollegan Annika Sonnenstein, även hon psykolog på Pelarbacken och volontärarbetaren Liria Ortiz, legitimerad psykolog och psykoterapeut, arbetar de fram en metod som skiljer sig från de som tidigare har använts för denna patientgrupp. 

I projektet med drop in-psykolog arbetar man för att ta fram den mest lämpade behandlingen för en patientgrupp som är svår att nå. Projektet syftar till att ta fram en metod som gör att dessa människor kan komma i kontakt med psykiatrin men på deras villkor. Något som aldrig tidigare har gjorts. Av de personer som lever i hemlöshet är det cirka 65 procent som lever med både psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Detta kan jämföras med övrig befolkning där siffran är mindre än 1 procent. För denna patientgrupp är det svårt med regelbundna behandlingskontakter och att hålla tider. På Pelarbacken vill man vara tillgänglig genom att erbjuda drop in-tider för att träffa en psykolog. 

För att göra en anpassad insats för sina patienter kombinerar Pelarbacken två metoder i drop in-projektet. Den ena är MI (motiverande samtal), som är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling när det gäller livsstilsrelaterade faktorer. Syfte är att främja motivation och skapa en beteendeförändring. Den andra metoden är en KBT-metod som kallas fokuserande ACT (Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy). Syftet är att på kort tid göra en insats för patienten som är så effektiv som möjligt genom att så snabbt som möjligt fokusera på små strategiska beteendeförändringar.  

Till Pelarbackens drop in-psykolog är alla som lever i hemlöshet välkomna på onsdagseftermiddagar mellan klockan 13.00-16.00 på Pelarbacken, Ersta Sjukhus, på Östgötagatan 10.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00