Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Avsätt 1 % av alkoholskatten till stöd till barn i missbruksfamiljer

Stefan Nilsson och Bo Blåvarg

Idag på Svenska Dagbladet debatt ger Ersta diakoni ett konkret förslag på stabil finansiering för verksamheter som arbetar med anhörigstöd. Avsätt 1 % av statens intäkter av alkoholförsäljning till stöd till barn och unga i missbruksfamiljer.

Att tvingas växa upp i en missbruksfamilj skapar ett stort mänskligt lidande. Tyvärr har många verksamheter som ­arbetar för att hjälpa barn och unga från missbruksfamiljer svårt att få ekonomin att gå ihop.

Psykisk ohälsa och missbruk i vuxenlivet som ­beror på att barnen växt upp i en familj med missbruk eller psykisk ohälsa beräknas kosta samhället 35 miljarder per år.

Tidiga insatser hjälper, en utvärdering av Ersta vändpunktens tonårsprogram visar att skolgången, självbilden och den psykiska hälsan blir bättre eller betydligt bättre.

Läs hela artikeln här i SVD debatt här

Foto: Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni och Bo Blåvarg, verksamhetschef Ersta Vändpunkten. 

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00