Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Diakonkåren

Diakonkåren är en intresseorganisation för diakoner som genomgått diakonutbildning och som vigts till diakoner i Svenska kyrkan.

Ersta diakonkår huserar i Ersta diakonis lokaler men är en egen medlemsorganisation med egna regler och stadgar.

Var och en som vigts till diakonissa/diakon i Svenska kyrkan har möjlighet att söka medlemskap i kåren.

De flesta aktiva medlemmarna har sina tjänster inom Svenska kyrkans församlingar. Samhörigheten inom kåren upprätthålls genom kontakter med ledaren för kåren och genom kontakter medlemmarna emellan, framförallt i den stiftkrets man bor, men också i övriga delar av landet.

Kårens gemenskap erbjuder:

  • stöd i tjänsten
  • stöd i livet, hela livet om du vill
  • samtal
  • förbön

Ersta diakonkår har sitt säte i Stockholm på Erstagatan 1K med samlingslokaler och expedition i diakonisshuset. Där kan medlemmarna finna gemenskap, inspiration och genom deltagande i kurser och utbildningar öka sin kompetens och få hjälp att stärka sin tro.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Kårexpeditionen
Telefon
08-714 65 84

Kåren utgör:

  • en gemenskap grundad i den kristna tron och kallelsen.
  • en gemenskap till stöd i tjänsten och till vidare fördjupning i uppdraget som diakon.
  • en gemenskap till inbördes omsorg.
  • en gemenskap till stöd för sällskapets verksamhet.
  • en gemenskap för att stärka diakonatets och diakonins ställning i Svenska kyrkan.