Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Styrelse och ledning

Styrelsen svarar för Ersta diakonis organisation och förvaltningen av Ersta diakonis angelägenheter. Styrelsen tillsätter och avsätter Ersta diakonis direktor och kontrollerar att direktorn uppfyller ansvaret för den löpande förvaltningen av sällskapets angelägenheter.

Styrelsens ledamöter

Kenneth Bengtsson, styrelseproffs, styrelseordförande
Anette Sand, verkställande direktör, vice ordförande
Ulla Litzén, styrelseproffs
Elin Santell, diakon och föreläsare
Lena Adelsohn Liljeroth, tidigare kulturminister
Lisbeth Gustafsson, konsult
Jan-Håkan Hansson, tidigare rektor Ersta Sköndal Högskola
Lotta Persson, socialchef
Filippa Nyberg, chefläkare 

 

Ledande befattningar

Stefan Nilsson, Direktor
Christian Ödman, Ekonomichef
Jan-Åke Zetterström, Sjukhuschef
Ann-Sofie Wetterstrand, Socialchef
Jemima Bentham, Tf Chef Ersta kyrka
Catrin Viksten, Fastighetschef
Pernilla Sturve, HR-chef
Helena Ruhmén, Kommunikation- och marknadschef
Mats Hagner, IT-chef
Pia Watkinson, Insamlingschef
Charlotte Thorén, Kvalitetschef 
Lars Tapper, Projektchef Ersta Nya Sjukhus
Lisa Tamleht, Inköpschef
Madeleine Nilsén, Direktors assistent

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni