Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Validation

Validation är en metod för att kommunicera med och hjälpa desorienterade äldre personer. Det är en praktisk metod som bidrar till att minska stress, ökad värdighet och lycka för den äldre.

Validation bygger på en empatisk pedagogik och helhetssyn på den äldre personen. Metoden erbjuder äldre desorienterade personer en möjlighet att uttrycka det de vill förmedla oberoende av om det är verbal eller icke-verbal kommunikation.

Validationsmetoden används i många Europeiska länder samt i USA och Japan. Ersta diakoni har sedan många år tillbaka haft ett samarbete med Naomi Feil om utbildning inom metoden i Sverige.

Föreläsningar

Introduktion i VF - Validation enligt Feil
Heldag för max 40 personer hos extern uppdragsgivare

Introduktion i VF - Validation enligt Feil
Halvdag för max 40 personer hos extern uppdragsgivare.

Kan kombineras med halvdag i Reminiscens.

Studiecirklar för anhöriga

Möta närstående med demens - en guide till validationsmetoden
6 tillfällen för max 8 personer. Nästa omgång startar hösten 2015

Möta närstående med demens – en guide till validationsmetoden är till för dig som vill få ett mer givande sätt att möta en äldre person med demenssjukdom. Validationsmetoden lär oss att känslomässigt acceptera och bekräfta personer med demens. Den ger oss också verktyg att bättre förstå och möta personen bakom diagnosen. I studiecirkel form går vi igenom validationsmetoden på ett lättbegripligt och konkret sätt. Som litteratur används boken Möta närstående med demens - en guide till validationsmetoden skriven 2010 av Vicki de Klerk, dotter till Naomi Feil. Den fungerar som en handbok med många praktiska övningar och exempel och ger läsaren en fördjupad förståelse för den demenssjukas sinnesvärld.

| Fler

Kontakt

VF - Validation enligt Feil
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 63 50
@ Christine Tell

Kontaktperson
Christine Tell