Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Anhöriga

När ett barn placeras på Ersta Flickhem kan det väcka starka  känslor hos de anhöriga. Man kanske känner oro, längtan eller ovisshet inför hur flickan har det och hur hon mår. Man kanske också har frågor inför en placering, vem man kan ta hjälp av och hur systemet fungerar. Om du är anhörig är du välkommen att kontakta personalen på gården med dina frågor och funderingar.

 

| Fler

Kontakt

Ersta Flickhem
Box 4619
116 91 Stockholm