Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och non-profit. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor
i utsatta livssituationer.

Utsatta flickor

Ersta Flickhem vänder sig till traumatiserade flickor med en anknytningsproblematik som kan bero på att de varit utsatta för sexuella övergrepp eller där misstanke om övergrepp finns och/ eller flickor som självskadar sig genom sex.

Traumatiseringen kan innebära att flickan söker sig till riskmiljöer. Ytterligare konsekvenser av traumatiseringen kan vara suicidrisk, annat självskadebeteende, självmedicinering genom droger samt ätstörningsproblematik. Mångåriga svårigheter med att tillgodogöra sig skolgång kan ibland förväxlas med låg begåvning.

Ersta Flickhem

Vi erbjuder en trygg och skyddad miljö, där alla besök till gården skall vara godkända samt planerade, vilket även gäller familj och nätverk. Tryggheten för flickorna förstärks av vaken behandlingspersonal dygnet runt, vårt geografiska läge samt ett bra samarbete med lokala myndigheter och föreningar.

Kommunernas socialtjänst ansvarar för placering och kostnader. Landsting kan stödja finansiering av placering. Vårt upptagningsområde sträcker sig över hela Sverige.

Valåkers gård

Valåkers gård är vackert belägen ungefär en timmes resa söder om Stockholm. På gården finns förutom bostadshuset, stall, ridhus och skollokal samt en gäststuga för besökande anhöriga. Det finns en nära belägen sjö och en uppsjö av ridspår i de närliggande skogarna. De stora utrymmena gör det i framtiden möjligt för verksamheten att växa.

Miljön är viktig på Valåkers gård som är miljöcertifierad enligt ISO 1401. Vi använder i stor utsträckning lokala leverantörer och ekologiska produkter och livsmedel.

 • Islandsresa

  En av våra flickor har skrivit om sin upplevelse av vår årliga Islandsresa.

 • Verksamheten

  Läs mer om Ersta Flickhem och verksamheten.

 • Flickorna berättar

  "Under tiden jag bodde på gården så tyckte jag att Askori inte betydde så jättemycket för mig, det var först efteråt när jag fått distans till..."

 • Forskning

  Ersta Flickhem deltar i olika forskningsprojekt och utvärderas kontinuerligt. Här hittar du information om pågående projekt.