Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Egen kontaktperson

Hos oss får varje kvinna en egen kontaktperson. Kontaktpersonen deltar i möten med socialtjänsten och kan vara stöttande vid andra kontakter och möten med olika myndigheter.

Ersta fristad arbetar på uppdrag av socialtjänsten.Kontaktpersonen upprättar tillsammans med kvinnan en genomförandeplan utifrån det givna uppdraget. Alla uppdrag anpassas individuellt och utgår ifrån kvinnans och barnens behov av vad som behöver göras såväl praktiskt som samtalsmässigt.  

Samtalsmetodik:

  • ATV, visar hur allvarlig misshandeln har varit
  • Makt- och kontrollhjulet
  • Krutons material om hedersrelaterat våld
  • MI kris- och bearbetning
  • Trappansamtal

Ersta fristad återkopplar kontinuerligt tiill  socialtjänst genom månadsrapportering.

| Fler

Kontakt

Ersta Fristad
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta Fristad

Vid akut placering eller förfrågan om lediga platser ring: 
070-484 37 08 dygnet runt

Tf verksamhetschef
Annelie Svensson
@ Annelie Svensson