Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Högmässa

I Ersta kyrka är det alltid högmässa på söndagar klockan 11.00.

Högmässans ordning går tillbaka till den första kristna gudstjänsten och dess utformning har vi gemensamt med de stora kristna kyrkorna i världen.

Efter inledningen kommer ordets gudstjänst, där vi lyssnar till dagens tre textläsningar samt en uttolkning, dvs predikan. Man avslutar den här delen av gudstjänsten med gemensam förbön för vår värld samt aktuella böneämnen.

Bordets gudstjänst innebär den gemensamma nattvardsmåltiden omgiven av böner och tacksägelser över Guds närvaro i våra liv.

Högmässan avslutas med Välsignelsen. Psalm och sång omger de olika delarna. Ofta medverkar någon kör vid högmässan.

Högmässa söndagar klockan 11.00. Uppehåll under sommaren, första högmässan efter sommaruppehållet firas 19 augusti.  

| Fler

Kontakt

Ersta kyrka
Box 4619
116 91 Stockholm

Besöksadress
Erstagatan 1 inne på gården

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta kyrka

Öpettider
Vardagar mellan 08:00-16:00
Lördagar och söndagar i samband med förrättning,
konsert och gudstjänst