Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Kontakta oss

Om du undrar över något, ta gärna kontakt med någon av oss. Vi finns på Erstagatan 1K, vån 3.

Bokningar
Telefontid: mån - tors klockan 13:00 - 16:00
Telefon:  08-714 65 84

Diakoner
, diakon Ersta sjukhus
Telefon 070-484 34 35

, diakon, volontärsamordnare och diakon för de sociala verksamhetern
Telefon:  070-484 34 52

Diakoniassistent
Telefon: 076-496 01 73

Präster
, chef Ersta kyrka, ansvarig präst i de sociala verksamheterna
Telefon 076-723 21 64

, sjukhuspräst
Telefon: 070-161 05 88 eller 08-714 63 14

Organist, konstnärlig ledare

Telefon 08-714 65 89

Ungdomsledare
, Telefon 08-714 65 84, 0704-843575

| Fler

Kontakt

Ersta kyrka
Box 4619
116 91 Stockholm

Besöksadress
Erstagatan 1 inne på gården

Telefon 08-714 61 00

Öpettider
Vardagar mellan 08:00-16:00
Lördagar och söndagar i samband med förrättning,
konsert och gudstjänst