Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och non-profit. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor
i utsatta livssituationer.

Ersta sjukhus – i topp i alla kategorier!

I den Nationella Patientenkäten som mäter patienters upplevelser av kvalitet inom hälso- och sjukvården, hamnar Ersta sjukhus i topp i jämförelse både med andra vårdgivare inom Stockholms Läns Landsting (SLL) och med vårdgivare i Sverige i stort.

Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens utvecklings- och förbättringsarbete och mäts därför kontinuerligt för att vårdgivarna ska ha möjlighet att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv.

I mätningen, som för Ersta sjukhus del berör Kirurgi och Medicin, lyfts till exempel bemötande och förtroende fram som två viktiga parametrar. Här visar Ersta sjukhus exceptionellt goda resultat, där nästan samtliga patienter (96 procent) inom den specialiserade slutenvården uppger att de har förtroende för Ersta sjukhus som vårdgivare. Detta att jämföra med 88 procent inom SLL och Sverige i övrigt.

Detsamma gäller om man som patient kan tänka sig att rekommendera Ersta sjukhus till någon annan, där hela 95 procent uppger att man skulle göra det.

- Vi är väldigt glada att resultatet från den Nationella Patientenkäten visar det vi strävar efter varje dag, säger Jan-Åke Zetterström som är sjukhuschef på Ersta sjukhus. Vi jobbar mycket med hur vi bemöter våra patienter och att de ska känna sig trygga i sin behandling. Vi väljer att se våra patienter som människor inte som olika symptom eller problem och det tycker jag att resultaten från Patientenkäten verkligen visar!

Alla landsting och regioner deltar i arbetet som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Vill du veta mer om resultaten från Nationella Patientenkäten?

Ta del av resultatet i sin helhet på Sveriges kommuner och landsting: http://npe.skl.se/ >>>

Här kan du ta del av resultaten för Ersta sjukhus >>>

Här kan du ta del av en sammanställning av resultaten för Ersta sjukhus i jämförelse med övriga vårdgivare i SLL >>>


  • Välj vård på Ersta sjukhus

    Ersta sjukhus är ett offentligt finansierat sjukhus som drivs utan vinstkrav. Du betalar patientavgift enligt landstingets taxa.

  • Gyn på Ersta sjukhus

    Ersta sjukhus stänger den gynekologiska mottagningen från den 1 september 2015 och i och med detta beslut tar vi inte längre emot några remisser från 1 juni.

  • Snabb hjälp på Röntgenmottagningen

    Vi har korta väntetider på både datortomografier och ultraljud och kan erbjuda dig en tid inom en snar framtid.

  • Ersta - inte ett akutsjukhus