Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och non-profit. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor
i utsatta livssituationer.

  • Välj vård på Ersta sjukhus

    Ersta sjukhus är ett offentligt finansierat sjukhus som drivs utan vinstkrav. Du betalar patientavgift enligt landstingets taxa.

  • Vårdval för ASIH och palliativ vård

    I januari 2013 införs vårdval inom avancerad sjukvård i hemmet och palliativ slutenvård.

  • Gynekologmottagning på Ersta sjukhus

    Gynekologmottagningen på Ersta sjukhus erbjuder utredning, rådgivning och behandling. Vi erbjuder snabb och professionell hjälp.

  • Ersta - inte ett akutsjukhus