Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Behandling och omvårdnad

Syftet med vården är att utifrån en helhetssyn skapa möjligheter till förändring. Den mänskliga kontakten, reflektionen, vårdkulturen och mötet med professionella vårdare är faktorer som bidrar till att lidandet lindras och hälsoprocesser kommer igång, vilket kan ge patienten nya redskap att hantera sin situation och sitt liv.

Vid kliniken finns stor erfarenhet av att möta sjukvårdspersonal som uppvisar tecken på psykisk ohälsa. Det är en speciell situation att som vårdpersonal söka psykiatrisk hjälp. De flesta har väntat länge med att ta kontakt - i många fall på grund av skamkänsla för att inte själva kunna hantera sina svårigheter, när man i sitt yrke är utbildad att ta hand om andra. Detta innebär att många, när de söker hjälp, har haft utmattningssymptom och depressionssymptom under en längre tid, men ändå arbetat vidare trots tilltagande nedstämdhet, trötthet, bristande kognitiv förmåga och ofta fysiska symptom.

Att möta sjukvårdspersonal som söker hjälp för psykisk ohälsa ställer särskilda krav på den behandlande personalen. Patienten skall kunna känna att hon eller han har rätt att få hjälp och vara patient samtidigt som hans eller hennes unika kunskaper som sjukvårdspersonal beaktas.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Psykiatriska kliniken

Postadress
Box 4619

116 91 Stockholm

Besöksadress
Ersta sjukhus
Psykiatriska kliniken
Folkungagatan 121

Psykiatriska öppenvården
Måndag-fredag 08.00-16.30
Växel 08-714 62 70
Övrig tid telefon 08-714 65 00

Fax 08-714 61 67

Ansluten till 1177 Vårdguidens e-tjänster
@ Psykiatri

Telefonmottagning öppenvården
Förfrågningar och egenanmälan
Telefon 08-714 64 68
Måndag-fredag klockan 13.00-14.30

Enhetschef
Anne Braconier
Telefon 08-714 64 07

Klinikchef
Johanna Broms 
Telefon 08-714 64 11

Psykiatriska heldygnsvården
Expedition vårdavdelning
Telefon 08-714 62 58

T.f. chefsjuksköterska
Fanny Ekström
Telefon 08-714 60 67